Menu rozwijane

Podczas uroczystych obchodów Dożynek Prezydenckich przeprowadzony zostanie „Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

28_dozynki_mbo24326.jpg [509.63 KB]

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki obrzędowej, a także promocja dorobku kulturowego polskiej wsi oraz rozbudzanie zainteresowania twórczością ludową.

Skład Komisji Konkursowej

1. dr Barbara Fedyszak–Radziejowska – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, etnograf, socjolog, Przewodnicząca Komisji;

2. Jacek Boniecki – Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego;

3. Alicja Mironiuk–Nikolska – Główny Inwentaryzator Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, etnograf;

4. Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych;

5. Elżbieta Osińska–Kassa – Kierownik Działu Programowego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie;

6. Natalia Lis – Starszy Specjalista w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Komisji.