Menu rozwijane

Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Honoruje szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Nagroda przyznawana jest corocznie.

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści wpisu

Finał najnowszej, V edycji Nagrody Prezydenta RP odbył się 6 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga przy ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu.
RELACJA >>

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • Człowiek – lider
 • Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
 • Instytucja – organizacja
 • Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Celem Nagrody jest:

 • wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;
 • wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;
 • zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Relacje z poprzednich edycji:

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

Skład Kapituły:

 • Wojciech Kolarski – Sekretarz Kapituły, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;
 • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady do spraw Społecznych przy Prezydencie RP >> NRR; Kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW;
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • Renata Koźlicka–Glińska – Dyrektor Programowy, Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
 • prof. dr hab. Ewa Leś – Członek Rady do spraw Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej >> NRR, pracownik badawczo–dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej UW w latach 2009–2019;
 • Przemysław Omieczyński – Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości;
 • ks. dr Wojciech Sadłoń – Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego;
 • ks. dr Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej;
 • Marek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie, b. Prezes Federacji Polskich Banków Żywności;
 • dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja.

śp. Piotr Pawłowski –  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja, członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w latach 2016–2018

śp. ks. Stanisław Jurczuk [zm. 11.04.2020] członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, duszpasterz niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;

Kapitułę Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” powołano 12 lipca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim.
Zobacz relację>>

Szczegółowe pytania dotyczące aktualnej edycji nagrody prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 26 56 lub 22 695 28 18, 22 695 21 59, mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Korespondencji
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10

z dopiskiem: „Nagroda Prezydenta RP Dla Dobra Wspólnego”

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści wpisu nr 2