Menu rozwijane

15_kprp_statuetka_nagroda_gosdpodarcza_20210505_erb54697_.jpg [838.82 KB]

To wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu dziewiętnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP zostają uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. W ramach Nagrody Gospodarczej Prezydent RP wręcza wyróżnienia w pięciu kategoriach głównych:

  • Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,
  • Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,
  • Międzynarodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,
  • Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla polskich przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  • Firma Rodzinna – nagroda dla polskich przedsiębiorstw z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej od 15 lat

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:

  • Badania+Rozwój – nagroda dla zespołów badawczych, jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną,
  • STARTUP_PL – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną. 

02_iluminacja_nagroda_gospodarcza_20210505_2mbo22843_2.jpg [387.93 KB]

Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną dla osoby wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki lub Nagrodę dla podmiotu, który wywarł istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Do zgłaszania kandydatur do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP zostało zaproszonych niemal 200 instytucji. Zgłoszenia rozpatruje Kapituła Nagrody złożona z wybitnych ekspertów i autorytetów w dziedzinie gospodarki. Następnie, na podstawie ich rekomendacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o wyborze laureatów.

Skład Kapituły >>

W przypadku pytań dotyczących Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP prosimy o kontakt pod nr tel. (48) (22) 695 11 99 lub adresem e–mail: [email protected].

js__3755.jpg [598.41 KB]
Prezydent Andrzej Duda oraz laureaci XVI edycji konkursu podczas „Kongresu 590” w Jasionce koło Rzeszowa