Menu rozwijane

Instytucje Zgłaszające

 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Akademia Sztuki Wojennej
 4. Business Centre Club
 5. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 6. Centrum im. Adama Smitha
 7. Centrum Nauki Kopernik
 8. Dolnośląska Izba Gospodarcza
 9. Dolnośląscy Pracodawcy
 10. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 11. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 12. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
 13. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 14. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 15. Forum Związków Zawodowych
 16. Fundacja Firmy Rodzinne
 17. Fundacja Innowacyjna Polska
 18. Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
 19. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 20. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 21. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 22. Fundacja Polska Przedsiębiorcza
 23. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
 24. Fundacja Startup Poland
 25. Fundacja Technotalenty
 26. Fundacja Zaawansowanych Technologii
 27. Gdański Uniwersytet Medyczny
 28. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 29. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 30. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 31. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 32. Instytut Adama Mickiewicza
 33. Instytut Biznesu Rodzinnego
 34. Instytut Jagielloński
 35. Instytut Sobieskiego
 36. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 37. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 38. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
 39. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
 40. Izba Gospodarcza Medycyna Polska
 41. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 42. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 43. Izba Gospodarki Elektronicznej
 44. Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 45. Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie
 46. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 47. Konfederacja „Lewiatan”
 48. Krajowa Izba Gospodarcza
 49. Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań”
 50. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 51. Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie
 52. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 53. Krajowa Rada Spółdzielcza
 54. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 55. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
 56. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 57. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 58. Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych
 59. MIT Enterprise Forum CEE
 60. Naczelna Izba Aptekarska
 61. Naczelna Izba Lekarska
 62. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 63. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 64. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 65. Narodowe Centrum Kultury
 66. Narodowe Centrum Nauki
 67. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 68. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 69. NSZZ „Solidarność”
 70. Odlewnicza Izba Gospodarcza
 71. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 72. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 73. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 74. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 75. Państwowa Inspekcja Pracy
 76. Politechnika Warszawska
 77. Politechnika Wrocławska
 78. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 79. Polska Agencja Kosmiczna
 80. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 81. Polska Akademia Nauk
 82. Polska Federacja Producentów Żywności
 83. Polska Izba Biomasy
 84. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 85. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 86. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 87. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 88. Polska Izba Mleka
 89. Polska Izba Opakowań
 90. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 91. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 92. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLSKIE JACHTY
 93. Polska Izba Przemysłu Targowego
 94. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 95. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”
 96. Polska Organizacja Turystyczna
 97. Polska Rada Biznesu
 98. Polski Instytut Badań i Rozwoju
 99. Polski Komitet Energii Elektrycznej
 100. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
 101. Polski Związek Producentów Farb i Klejów
 102. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
 103. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 104. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 105. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
 106. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 107. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 108. Polskie Towarzystwo Gospodarcze
 109. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 110. Północna Izba Gospodarcza
 111. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 112. PwC Startup Collider
 113. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
 114. Redakcja „Forbes”
 115. Redakcja „Gazeta Bankowa”
 116. Redakcja Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
 117. Redakcja „Polish Market”
 118. Redakcja „Przegląd Techniczny”
 119. Redakcja „Puls Biznesu”
 120. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 121. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 122. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 123. Startberry
 124. Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
 125. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 126. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 127. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 128. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
 129. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 130. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 131. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 132. Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
 133. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 134. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 135. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
 136. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 137. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA)
 138. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 139. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 140. Towarzystwo Ekonomistów Polskich
 141. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Laski
 142. Unia Metropolii Polskich
 143. Unia Miasteczek Polskich
 144. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 145. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 146. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 147. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 148. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 149. Uniwersytet Warszawski
 150. Uniwersytet Wrocławski
 151. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 152. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 153. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 154. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 155. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 156. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 157. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 158. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 159. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 160. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 161. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 162. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 163. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 164. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 165. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 166. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 167. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 168. Warszawska Izba Gospodarcza
 169. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 170. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 171. Wyższy Urząd Górniczy
 172. Związek Banków Polskich
 173. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 174. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska
 175. Związek Miast Polskich
 176. Związek Polskie Okna i Drzwi
 177. Związek Powiatów Polskich
 178. Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”
 179. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 180. Związek Pracodawców Klastry Polskie
 181. Związek Pracodawców Polska Miedź
 182. Związek Producentów Cukru w Polsce
 183. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 184. Związek Rzemiosła Polskiego
 185. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć