Menu rozwijane

Redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” od 2016 roku.

Z redakcją „Dziennika Gazety Prawnej” związany od 2012 roku, najpierw jako szef działu gospodarczego, a od 2015 roku jako pierwszy zastępca redaktor naczelnej odpowiadał za całe wydanie papierowe gazety, za działy produkcyjne oraz budżet redakcji.

Wcześniej pracował jako redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Gazeta Giełdy Parkiet”.