Menu rozwijane

Emolinek

 Emolinek, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, g. 09:00-11:00

Narodowe Czytanie odbędzie się z udziałem uczniów, ich rodziców oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Utwory Fredry (wybrane bajki) czytać będą: dyrektor szkoły, członkowie Rady Rodziców, nauczyciele. Następnie odbędą się warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają ilustracje do zaprezentowanych bajek.

Lokalizacja