Menu rozwijane

Łagiewniki (województwo dolnośląskie)

Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu, g. 09:00-13:00

Impreza rozpocznie się przedstawieniem sylwetki Aleksandra Fredry w formie prezentacji multimedialnej. Następnie zacznie się czytanie „Zemsty”, „Ślubów panieńskich” oraz wierszy i bajek.

Lokalizacja