Menu rozwijane

Raszówka (województwo dolnośląskie)

Raszówka, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 4. g. 16:00-18:00

W Raszówce uroczystości związane z akcją Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro zaczną się przywitaniem uczestników przez wójta gminy, Irenę Rogowską. Następnie radni oraz chór „Leśne Echo” przeczytają wybrane sceny z „Zemsty”, zaś utwór „Paweł i Gaweł” zostanie wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Raszówce. Wiersze „Trzeba by”, „Cygan i baba”, „Żabki” oraz „Małpa w kąpieli” przeczytają organizatorzy. Zostaną również przedstawione „Śluby Panieńskie” oraz inne wybrane dzieła. Na zakończenie uczestnikom zostaną wręczone okazjonalne pamiątki oraz certyfikaty.

Lokalizacja