Menu rozwijane

Prezydent Andrzej Duda powoła w piątek Radę ds. rodziny, edukacji i wychowania. Wsparcie rodzin i młodego pokolenia to jeden z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy – podkreślił Piotr Ćwik.
Tematem dzisiejszego posiedzenia Rady do spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP były inwestycje na drogach krajowych, w tym inwestycje o charakterze strategicznym.
Rada ds. Ochrony Zdrowia omówiła dwa projekty regulacji w obszarze systemu ochrony zdrowia: ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
W Belwederze z inicjatywy Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich odbyło się spotkanie eksperckie, na którym dyskutowano zarówno o stratach rolnictwa Ukrainy w wyniku wojny, jak i możliwych scenariuszach odbudowy struktury rolnej Ukrainy.
Prezydencka Rada ds. Społecznych dyskutowała o funkcjonowaniu instytucji opiekuna tymczasowego, a także o tym, jak wzmocnić organizacje zajmujące się ochroną konsumencką.
W Belwederze rozmawiano m.in. o aktualnych działaniach Rady oraz planach dotyczących budowy Krajowej Grupy Spożywczej (KGS).
Stabilizacja rynków rolnych jest najważniejszym celem Krajowej Grupy Spożywczej – powiedział Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski.
W Belwederze odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności na temat współdziałania służb mundurowych z organizacjami proobronnymi.
Prezydencka Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych dyskutowała o energetyce węglowej w Polsce z uwzględnieniem priorytetowych zagadnień dotyczących przyszłości polskiej i światowej polityki energetycznej.
Jak wspierać działalność młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów oraz województw dyskutowała w przededniu Dnia Samorządu Terytorialnego prezydencka Rada ds. Młodzieży.
O formach pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy dyskutowała prezydencka Rada ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.
O potencjalnych działaniach dla każdego z działów polskiego rolnictwa wobec nadchodzącego kryzysu żywnościowego w świecie oraz o możliwościach zwiększenia produkcji żywności dyskutowała Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Brak zasiewów na Ukrainie z powodu rosyjskiej agresji, sprawił, że w produkcji żywności pojawia się wielka wyrwa; Polska powinna zwiększyć produkcję wobec kryzysu żywnościowego na świecie – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności debatowano m.in. o sposobach skutecznego współdziałania służb w Polsce.
Z udziałem minister Grażyny Ignaczak–Bandych odbyło się posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia pn. „Diagnostyka i leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”.