Menu rozwijane

Harmonogram prac oraz tematy najbliższych spotkań omówiła na pierwszym roboczym posiedzeniu Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności.
Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Rady do spraw Ochrony Zdrowia dotyczyło bezpieczeństwa lekowego w Polsce. Uczestniczyła w nim Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.
Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na rolnictwo był tematem posiedzenia połączonych prezydenckich Rad ds. Rolnictwa i Środowiska.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się siódme posiedzenie Rady ds. Społecznych NRR. Omówiono zagadnienia problemowe związane z koncepcją regulacyjną asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.
Wyzwania i potrzeby edukacji klimatycznej były tematem grudniowego posiedzenia Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju.
Na poniedziałek zaplanowane jest kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Młodzieży; jej głównym tematem będzie edukacja klimatyczna – poinformował Łukasz Rzepecki.
Andrzej Duda powołał Radę ds. Bezpieczeństwa i Obronności. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci od cyberbezpieczeństwa.
W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z  przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych. – Nie zaakceptuję niczego, co uderza w polskie rolnictwo – zapewnił Prezydent RP.
15 grudnia odbyło się posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, w którym udział wzięli m.in.: Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP i Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych.
W skład Rady wejdą przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele służb mundurowych, osoby z doświadczeniem w służbie w armii – poinformował minister Piotr Ćwik
Do końca stycznia rada ds. społecznych przygotuje założenia projektu ustawy o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Projekt ma zostać złożony do Sejmu przed wakacjami – poinformował dr hab. Marek Rymsza.
W Belwederze w ramach kolejnego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych odbyła się dyskusja o energetyce jądrowej.
Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju debatowała dziś o stażach dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
Podczas posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dyskutowano o eksporcie polskiej żywności i poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla artykułów rolno-spożywczych.
Kwestia zwiększenia eksportu polskiej żywności będzie wśród tematów środowego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – zapowiedział przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski.