Menu rozwijane

Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

Urodzony w rodzinie chłopskiej.

W latach 1980-1981 współorganizator solidarności rolniczej, był Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Koninie.

Od 1990 r. Przewodniczący Rady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.  Od 1992 r. Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Z list Polskiego Stronnictwa Ludowego jako członek tej partii został wybrany Posłem na Sejm RP. Funkcję tę sprawował w latach 1993-2005. Od 2006 do chwili obecnej jest radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarządzając Spółdzielnią Mleczarską w Kole, doprowadził do jej znaczącego rozwoju, przyłączając do Spółdzielni w Kole Spółdzielnie w Ostrzeszowie, Kępnie, Grodkowie, Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Sosnowcu.

Za swoje osiągnięcia w zarządzaniu Spółdzielnią i wkład w rozwój eksportu mleka w proszku został uhonorowany wieloma nagrodami.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasług oraz wieloma odznaczeniami branżowymi.