Menu rozwijane

Polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1999–2018 Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego.

W 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego, a także stały członek Europejskiego Komitetu Regionów UE, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich 2023 oraz członek powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju.