Menu rozwijane

m._paprocka.jpg [26.07 MB]

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Urodziła się 18 sierpnia 1983 r. w Bielsku-Białej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na tym samym Wydziale.

Od początku pracy zawodowej związana z administracją publiczną. W latach 2007-2009 pracowała w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od 2009 r. związana z Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2010–2016 zastępca dyrektora, a w latach 2016-2020 dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Jest mężatką i mamą dwóch córek.

Minister Małgorzata Paprocka pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Prawa i Ustroju oraz Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski.