Menu rozwijane

Jolanta Dobrzyńska.jpg [299.55 KB]

Z wykształcenia mgr inż. geodezji i kartografii (Politechnika Warszawska) oraz nauczycielka.

Pracowała w szkołach różnych typów, w Radzie Szkół Katolickich oraz w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach: zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, naczelnika Wydziału Edukacji w warszawskim samorządzie, zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Społecznie – harcmistrzyni, współtwórca Niezależnego Ruchu Harcerskiego, autorka programu wychowawczego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, systemu harcerskich stopni i sprawności, założycielka i wykładowca szkoły instruktorskiej.

W ramach swoich zainteresowań prowadzi wieloletnie samodzielne studia w obszarze tematycznym obejmującym współczesne kierunki edukacyjne i nurty wychowawcze oraz zagadnienia pokrewne z zakresu: filozofii, psychologii rozwojowej i pedagogiki. Od kilu lat prowadzi zespołowe prace nad podstawami oraz optymalizacją systemu edukacji w Polsce.

Autorka opracowań tematycznych w publikacjach książkowych przeznaczonych do kształcenia dyrektorów szkół i nauczycieli, a także artykułów w: „Arkanach”, „Wychowawcy” i „Naszym Dzienniku”.