Menu rozwijane

js__4851-2.jpg [832.50 KB]

Polski prawnik i urzędnik państwowy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2015 r., zastępca szefa Kancelarii Premiera od 2016 r. Urodzony 30 czerwca 1975 r., pochodzi z Białegostoku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002–2005 dyrektor biura poselskiego i senatorskiego Krzysztofa Jurgiela. W latach 2005–2006 pracował w gabinecie politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2006–2007 dyrektor sekretariatu ministra–członka Rady Ministrów i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W listopadzie 2007 r. tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie w latach 2007–2015 wicedyrektor Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

W 2015 r. był sekretarzem sztabu prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. 18 listopada 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 2 lutego 2016 r. zastępcą szefa Kancelarii Premiera.

22 października 2020 r. został powołany przez Prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 5 stycznia 2021 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Pełni nadzór merytoryczny nad: Biurem Gabinetu Prezydenta oraz Biurem Prasowym.