Menu rozwijane

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Nowo powołani sędziowie oraz nowo powołani asesorzy sądowi złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent RP Andrzej Duda – na wniosek Prezesa Rady Ministrów – powołał Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów.
Prezydent Andrzej Duda powołał Jacka Siewierę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego: Magdalenę Rzeczkowską – Minister Finansów oraz Waldemara Budę – Ministra Rozwoju i Technologii. 
Prezydent z Małżonką wzięli udział w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka. Podczas uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Andrzej Duda wręczył awanse generalskie.
Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie ośmiu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbędzie się 6 maja 2022 r.
Prezydent RP Andrzej Duda powołał Magdalenę Rzeczkowską w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Finansów.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał na stanowiska Wiceprezesów tego Sądu: Jana Rudowskiego i Jerzego Siegienia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent RP Andrzej Duda powołał z dniem 8 kwietnia 2022 r. Waldemara Budę w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Rozwoju i Technologii.
Prezydent RP Andrzej Duda awansował na stopień generalski nadinspektora Służby Celno–Skarbowej insp. Magdalenę Rzeczkowską oraz insp. Macieja Fiłończuka.
Prezydent RP Andrzej Duda odwołał z dniem 7 kwietnia 2022 r. Piotra Nowaka ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Rozwoju i Technologii.