Menu rozwijane

Kolejne wideoposiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP było poświęcone analizie sytuacji gospodarczej w Polsce.
Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz jego przewidywane zmiany były głównym tematem kolejnego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w formie wideokonferencji.
Podczas wideoposiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP podjęto temat zmian podatkowych w Polskim Ładzie oraz głównych domen działań, które przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP obradowała podczas kolejnej wideokonferencji. Gościem spotkania był Marek Niedużak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu bieżącej aktywności Rady oraz planom na przyszłość.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcone było analizie wniosków z dyskusji dotyczącej promocji współpracy gospodarczej Polska-Niemcy.
Opracowanie projektu programu promocji współpracy gospodarczej Polska-Niemcy było tematem przewodnim kolejnej wideokonferencji Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Podczas dzisiejszej wideokonferencji członkowie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP rozmawiali o wzmocnieniu działań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży.
Propozycje działań dotyczących wsparcia oraz promocji polskich firm na arenie międzynarodowej były głównym tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP z udziałem Ministra Adama Kwiatkowskiego poświęcone było omówieniu przyszłości polskiej gospodarki po pandemii.
Omówienie głównych założeń Krajowego Planu Odbudowy było tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, które odbyło się w formie wideokonferencji.
Rada ds. Przedsiębiorczości obradowała na temat propozycji rozwiązań do KPO w ramach odbywających się konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Tematem dzisiejszej wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP była aktualna sytuacja epidemiczna oraz jej wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Gościem wideokonferencji był Minister Zdrowia Adam Niedzielski.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP debatowała nad propozycjami ułatwiającymi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w kraju.
O sytuacji gospodarczej oraz przygotowanym przez rząd pakiecie pomocowym dla branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku wprowadzonych obostrzeń, dyskutowano podczas wideokonferencji rady. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele rządu.