Wtorek, 4 grudnia 2018

Udział Prezydenta RP w Szczycie Klimatycznym COP24 w Katowicach [PL/ENG]

Prezydent Andrzej Duda wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem zainaugurowali w poniedziałek szczyt klimatyczny w Katowicach. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że COP24 zakończy się sukcesem. Jego zdaniem przyczyni się to do bezpieczeństwa, jakości życia i perspektyw rozwoju dla wszystkich państw naszego globu.

 

ZOBACZ GALERIĘ Z POWITANIA>>

 

 

Konferencja COP24 - 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Hasło tegorocznego szczytu brzmi: „Changing together”. W wydarzeniu bierze udział ponad 150 delegacji państwowych oraz kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli rożnych środowisk eksperckich i pozarządowych. ENGLISH VERSION>>

 

Szczyt Klimatyczny rozpoczął się od Szczytu Liderów, który otworzył Prezydent RP, inaugurując tym samym obrady całego Szczytu. Uroczystości otwarcia towarzyszył tzw. segment wysokiego szczebla, podczas którego przemawiali: Prezydent RP Andrzej Duda, prezydent COP23 Frank Bainimaram, Sekretarz Generalny ONZ, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego NZ María Fernanda Espinosa, minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezydent COP24 Michał Kurtyka, prezydent Katowic Marcin Krupa. 

 

– Porozumienie paryskie zjednoczyło nas w walce ze wspólnym zagrożeniem. Będąc tutaj, w Katowicach, przypomnijmy sobie, jak w 2015 roku bez większych wyjątków przyjęliśmy globalne porozumienie klimatyczne bazujące na suwerennie określanych wkładach krajowych – Nationally Determined Contribution; NDC – mówił Prezydent Andrzej Duda. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego otwarcia Szczytu Klimatycznego oraz Szczytu Liderów COP24 [PL/ENG]

 

– W moim głębokim przekonaniu nie ma innego wyjścia dla naszych państw jak implementacja pakietu katowickiego – Katowice rule book. Nasza obecność tutaj pokazuje, że wola polityczna do ich wdrożenia jest faktem – zaznaczył Prezydent.

 

 

Prezydent RP wziął również udział w sesji Szczytu Liderów nt. „Just transition”, podczas której podpisana została deklaracja poświęcona zrównoważonej transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym ograniczaniu ubóstwa i tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy.

 

Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że Porozumienie paryskie zrodziło się z „odpowiedzialnego podejścia do dialogu”, zaś w Katowicach, dzięki zaangażowaniu uczestników COP24, otrzyma ono konkretne wytyczne. Prezydent zaznaczył, że porozumienie stawia m.in. cel znalezienia równowagi pomiędzy emisjami dwutlenku węgla i jego pochłanianiem przez ekosystemy.

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas sesji poświęconej deklaracji „Just Transition” [PL/ENG]

 

– Z takiego podejścia do dialogu zrodziła się również „Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji”; deklaracja, która dopełnia Porozumienie paryskie o niezwykle istotny aspekt społeczny – wyjaśnił Prezydent RP.

 

– Aby zagwarantować, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej będzie miał charakter solidarny i sprawiedliwy, konieczny jest dialog społeczny. Solidarny i sprawiedliwy to znaczy taki, w którego centrum znajduje się człowiek; taki, który obok konieczności ograniczania emisji uwzględnia konieczność zwalczania ubóstwa, wykluczenia i marginalizacji społecznej oraz włączenia wrażliwych grup obywateli w proces kształtowania polityk publicznych – podkreślił Andrzej Duda.

 

Sekretarz Generalny ONZ podkreślił podczas wspólnej konferencji z Prezydentem Andrzejem Dudą, że zmiany klimatyczne postępują szybciej niż ktokolwiek wcześniej się spodziewał, zatem szybciej wzrasta temperatura wód i powietrza oraz topnieją lodowce. – Musimy ten trend odwrócić – oświadczył.

 

– Mamy ogromne nadzieje jeśli chodzi o szczyt klimatyczny w Katowicach; jest on istotnym instrumentem w zwalczaniu zmian klimatycznych, nie stać nas na to, by nie odnieść sukcesu – powiedział António Guterres.

Podczas spotkania z przedstwicielami mediów Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o tym, że Polska planuje także przedłożyć dwie inne – poza „Just Transition” – deklaracje, stanowiące istotny wkład w globalną politykę ochrony klimatu. Bedą to:

  1.  Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu – „Driving Change Together Partnership” – dedykowane kwestii zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego. Emisja pochodząca z transportu stanowi blisko 15% globalnej emisji.
  2. Śląska Deklaracja Ministerialna „Lasy dla klimatu” dotycząca zachowania i zwiększania zasobów węgla w pochłaniaczach i rezerwuarach gazów cieplarnianych do roku 2050 oraz wskazująca na kluczową rolę pochłaniaczy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Porozumienie paryskie.

Prezydent zaznaczył także, że niezwykle ważne w procesie ochrony klimatu są trzy zasadnicze elementy – hasła przewodnie polskiej Prezydencji, jakimi są: technologia, człowiek, przyroda. – Te wszystkie czynniki we wszystkich działaniach związanych z ochroną klimatu muszą być uwzględniane – podkreślił Andrzej Duda.

 

– Bardzo ważnym wkładem Polski w ochronę klimatu i pokazaniem swoistego wzorca – w naszym przekonaniu – było to, co również bardzo mocno podkreślamy: że mamy stały wzrost gospodarczy, stały wzrost PKB połączony ze stałym spadkiem emisyjności naszej gospodarki – zaznaczył polski Prezydent. Dodał, że jest to jego zdaniem kierunek, w którym powinny podążać kraje i rozwinięte, i rozwijające się. Cała wypowiedź Prezydenta>>

 

Prezydent Andrzej Duda oświadczył także, że dla Polski w polityce ochrony klimatu zasadnicze znaczenie ma bilans, który powinien być zerowy. Jak wyjaśniał, chodzi o zrównoważenie emisji i pochłaniania CO2.


– Na ochronę klimatu i tworzenie lepszych warunków życia trzeba spojrzeć w sposób całościowy.(…) Obniżanie emisji i zwiększanie pochłaniania prowadzi do balansu, który jest neutralny dla atmosfery. I to jest, jak uważamy, podstawowe dążenie w procesie ochrony klimatu. Z uwzględnieniem realnych, rzeczywistych możliwości, które mają poszczególne państwa – mówił Andrzej Duda.


Jego zdaniem, „nie możemy realizować polityki klimatycznej wbrew społeczeństwom i ze szkodą dla bieżących warunków życia”. – Chcemy ocalić świat przed zagładą, która mogłaby nastąpić w wyniku zmian klimatycznych, ale musimy to robić w taki sposób, aby ci, co żyją na świecie dzisiaj, mieli jak najlepsze warunki życia – mówił. – Bo jeżeli nie, to ludzie powiedzą „my nie chcemy takiej polityki” – dodał.


Andrzej Duda zaznaczył, że Polska opowiada się za dążeniem do zerowej emisji z transportu, m.in. dzięki elektromobilności.


Podkreślał jednocześnie, że „nie ma dzisiaj strategii całkowitej rezygnacji z węgla w Polsce”. – Węgiel jest naszym strategicznym surowcem, jak podają eksperci mamy zapasy na 200 lat i trudno, abyśmy z surowca, dzięki któremu mamy suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali. Z punktu widzenia pewnej polityki, jaką realizuje nasze państwo, byłoby to dziwne – oświadczył Prezydent.

 

Jak mówił, wierzy, że tendencja ograniczania emisji w Polsce jest stała i będzie postępująca, a zmniejszmy emisję poprzez zmniejszenie zużycia węgla, ale także nowe technologie – czystsze i bardziej wydajne. Podkreślał, że będziemy prowadzili politykę zmierzającą cały czas do ochrony klimatu, ale także poprzez dbałość o pochłanianie, gdzie podstawowym elementem pochłaniającym w Polsce są lasy.

Zobacz także: Spotkanie z Sekretarzem Generalnym ONZ 3 grudnia rusza Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach Spotkania bilateralne Prezydenta RP w ramach COP24 [PL/ENG] Szczyt Liderów stanowiła także okazję do spotkań bilateralnych z prezydentami, premierami i innymi przedstawicielami państw przybyłych do Katowic. Tematem rozmów była polityka klimatyczna, problemy globalne oraz kwestie dwustronne. Andrzej Duda w poniedziałek i wtorek odbył spotkania bilateralne m.in. z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem oraz z byłym Gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. 

 

 

Najważniejszym celem COP24 jest sfinalizowanie Programu Prac Porozumienia paryskiego (ang. Paris Agreement Work Programme - PAWP). Uzgodnienie szczegółowego, kompleksowego i uniwersalnego zestawu procedur i wytycznych, w pełni odzwierciedlającego kompromis zawarty w Paryżu i akceptowalnych przez wszystkie Strony Porozumienia, ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności procesu globalnych negocjacji klimatycznych.

 

Minister Szczerski zaznaczył, że w Paryżu negocjowano ogólnie brzmiące zasady, podczas gdy ambicją konferencji w Katowicach jest wynegocjowanie kilkusetstronicowego porozumienia o konkretnych działaniach, które mają wdrożyć porozumienie paryskie. Jak dodał, „przedmiot negocjacji katowickiego szczytu jest dużo bardziej skomplikowany niż był kiedykolwiek wcześniej, bo przechodzimy do fazy realizacji”.

 

– Negocjacje są trudne, ale trzeba mieć nadzieję, że wszystkie państwa wykażą się solidarnością z tymi krajami, które są najbardziej poszkodowane przez zmiany klimatyczne. Polska będzie wzywać do takiej solidarności międzynarodowej – oświadczył prezydencki minister. 

W poniedziałek wieczorem z udziałem Prezydenta RP w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się uroczysty koncert związany z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i inauguracją Szczytu COP24. RELACJA Z KONCERTU>> 

 

 

​​

 

We wtorek, po rozmowach bilateralnych, Prezydent Andrzej Duda obejrzał fragment krótkiej prezentacji Lasów Państwowych, które są współgospodarzem pawilonu. W jego wystroju wykorzystano m.in drewno, promując ideę zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy.(PAP/MK)

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.