Menu rozwijane

10 czerwca 2022

Prezydent Andrzej Duda wziął dziś udział w szczycie przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki. Najważniejsze to dziś wspierać Ukrainę i wzmacniać jej obronność. Ale też opracować strategię powstrzymania imperializmu Putina. Powinna być oparta na synergii NATO/ UE i wykorzystywać potencjał grup, jak B9. W tym duchu zapraszam do dyskusji – mówił Prezydent Andrzej Duda, otwierając sesję plenarną. 

W stolicy Rumunii zebrał się dziś szczyt przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki zrzeszającej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. 

Prezydent Andrzej Duda, który razem z Prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, był współgospodarzem szczytu, dziękował za zdalną obecność Sekretarzowi Generalnemu NATO, a także Prezydentowi USA za wystosowanie listu popierającego Bukaresztańską Dziewiątkę.

Oświadczenie Prezydenta RP po spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki >>

Może Cię zainteresować Deklaracja Szefów Państw przyjęta na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki [PL/EN]

Uczestnicy spotkania państw B9 przyjęli wspólną deklarację, w której potępili niesprowokowaną agresję Rosji na Ukrainę, brutalne pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz wyrazili oczekiwanie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych. W dokumencie podkreślono także wagę relacji transatlantyckich oraz sojuszniczej determinacji do obrony „każdego skrawka terytorium NATO”. Przywódcy wyrazili również oczekiwanie znacznego wzmocnienia wschodniej flanki NATO i zmiany wysuniętej obecności na wysuniętą obronę. 

01__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0166.jpg [409.69 KB]

Celem piątkowego szczytu jest przygotowanie stanowiska państw regionu przed czerwcowym szczytem NATO, który – mam nadzieję – przesądzi o nowej postaci obecności sił Sojuszu na wschodniej flance – Andrzej Duda.

W środę Prezydent Andrzej Duda rozpoczął serię wizyt w Europie Południowej. Tematem spotkań z przywódcami tych państw jest pozyskanie jak najszerszego poparcia dla szybkiej ścieżki akcesji Ukrainy do UE. 

Może Cię zainteresować Cykl prezydenckich wizyt w Europie Południowej

Z Prezydentami Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą i Włoch Sergio Mattarellą Andrzej Duda rozmawiał o perspektywie przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, ale także konsekwencjach rosyjskiej agresji na Ukrainę – groźbie światowego kryzysu żywnościowego i migracyjnego.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkań w Europie Południowej polski Prezydent odbył blisko półgodzinną rozmowę telefoniczną z Przywódcą USA Joe Bidenem poświęconą nadchodzącym szczytom Dziewiątki Bukaresztańskiej i NATO oraz sytuacji na Ukrainie, a także sposobom wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.

Może Cię zainteresować Nadzwyczajny Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO [PL/EN]

W lutym tego roku z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO zwołany w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. 

Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
Bukareszt | Konferencja prasowa prezydentów Polski i Rumunii
Bukareszt | Konferencja prasowa prezydentów Polski i Rumunii
Bukareszt | Konferencja prasowa prezydentów Polski i Rumunii
Bukareszt | Pożegnanie Prezydenta RP przez Prezydenta Rumunii
Bukareszt | Pożegnanie Prezydenta RP przez Prezydenta Rumunii
13__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0377.jpg
14__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JSZ_1310.jpg
17__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0465.jpg
16__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0445.jpg
15__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0389.jpg
12__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0322.jpg
11__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0361.jpg
10__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JSZ_1306.jpg
09__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JSZ_1285.jpg
08__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JSZ_1253.jpg
07__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0296.jpg
06__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0286.jpg
05__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0263.jpg
04__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0249.jpg
03__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0210.jpg
02__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JSZ_1225.jpg
01__Andrzej_Duda_B9_Bukareszt_Rumunia_20220610_JS__0166.jpg
02_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1410.jpg
01_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1401.jpg
04_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1469.jpg
08_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1510.jpg
07_PAD_Rumunia_20220610_JS__0627.jpg
06_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1487.jpg
05_PAD_Rumunia_20220610_JS__0577.jpg
10_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1581.jpg
09_PAD_Rumunia_20220610_JSZ_1521.jpg