Menu rozwijane

27 stycznia 2022

Dnia 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał:  

1.      Ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw,

2.      Ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne,

3.      Ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.