Sobota, 12 października 2019

Do uczestników uroczystości upamiętniających ofiary niemieckiej eksterminacji w KL Posen

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości upamiętniających
ofiary niemieckiej eksterminacji
w KL Posen
 

 

 

Szanowni Państwo!
 

Obchodzimy w tym roku osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej  wojny światowej, która swoim krwawym piętnem naznaczyła ubiegłe stulecie. Była to wojna toczona na wielu frontach, ale nie wolno nam zapomnieć, że najkrwawsze żniwo zebrała na polskiej ziemi. Już w pierwszych dniach października 1939 roku w Forcie VII w Poznaniu niemieccy okupanci urządzili swój pierwszy obóz koncentracyjny, który sami nazywali „obozem krwawej zemsty”. Naszą „winą” było bycie Polakami i pragnienie wolności. Trzecia Rzesza Niemiecka zdecydowała, że naród polski ma przestać istnieć, a jego eksterminację uznała za swoją dziejową misję. W tym celu rozpoczęto unicestwianie polskich elit. W masowych egzekucjach mordowano ludzi nauki, kultury, nauczycieli, działaczy społecznych, samorządowców, przedsiębiorców. Tu, w Poznaniu, po raz pierwszy użyto do uśmiercania ludzi trującego gazu, uruchamiając straszliwy przemysł zagłady.

 

Dziś stajemy w miejscu zbrodni, pamiętając przede wszystkim o tych, którzy tu oddali swoje życie. Jest naszym obowiązkiem przywoływać ich imiona i to, kim byli za życia. Ludźmi wybitnymi i oddanymi Polsce. Wśród ofiar byli powstańcy wielkopolscy, pisarze, architekci, lekarze, prawnicy, duchowni różnych wyznań. Był harcmistrz Florian Marciniak, pierwszy komendant Szarych Szeregów; był Adolf Bniński, wojewoda poznański, senator RP, Delegat Rządu RP na ziemie wcielone do Rzeszy; był doktor Franciszek Witaszek, lekarz i pierwszy szef Związku Odwetu Okręgu Poznań; byli wychowankowie Salezjańskiego Oratorium świętego Jana Bosko w Poznaniu, znani jako „Poznańska Piątka”. Był wreszcie profesor Stanisław Pawłowski, wybitny geograf, wiceprezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej, który głosił tezę, że geografia powinna być nauką porozumienia i zgody między narodami.

 

Obejmujemy pamięcią ich wszystkich. Ogrom zbrodni popełnionych w KL Posen i w innych niemieckich miejscach kaźni uświadamia nam, jak ogromną stratę ponieśliśmy jako naród, jak boleśnie zostaliśmy ugodzeni, ale też jak wielka jest moc naszej tożsamości i naszego trwania. Dziś niesiemy światu przesłanie pamięci i przestrogi. Przesłanie, które wynika z naszej bolesnej,
ale naznaczonej także wielkim bohaterstwem historii – że pokojowe współistnienie, poszanowanie prawa międzynarodowego, lojalna współpraca, siła solidarności wyrażającej się w prawdziwych i trwałych sojuszach to droga, by uniknąć podobnych tragedii w przyszłości. Dlatego zawsze będziemy opowiadać się za rozwiązaniami, które gwarantują sprawiedliwy i trwały ład pokojowy w Europie i na całym świecie. Oznacza to również, że uczynimy wszystko, aby dramat polskiego września 1939 roku już nigdy się nie powtórzył. Że w budowie silnego i suwerennego państwa nigdy nie powinniśmy ustawać, a o jego bezpieczeństwo musimy zabiegać każdego dnia.


Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za pamięć o ofiarach KL Posen i wszystkich Wielkopolanach, którzy złożyli daninę życia na ołtarzu Ojczyzny. Cześć ich pamięci!

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Andrzeja Derę.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.