Czwartek, 25 czerwca 2020

List na pierwsze posiedzenie Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

                                                                                  Organizatorzy i Uczestnicy

                                                                                  pierwszego posiedzenia Rady Programowej

                                                                                  Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

                                                                                  imienia Romana Dmowskiego

                                                                                  i Ignacego Jana Paderewskiego

                                                                                  na Zamku Królewskim w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym na Zamek Królewski w Warszawie na pierwsze posiedzenie Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Z okazji uroczystej inauguracji prac nowo powołanej placówki składam wyrazy uznania jej inicjatorom i gratuluję otrzymującym dzisiaj nominacje: Panu Dyrektorowi Profesorowi Janowi Żarynowi oraz wszystkim członkom Rady.

 

Chcę podkreślić, że uważam za niezwykle cenne, że właśnie teraz, kiedy świętujemy jubileusz stulecia odrodzenia się, obrony i odbudowy wolnej Rzeczypospolitej, powstała instytucja, której zadaniem będzie badanie i upowszechnianie wiedzy o myśli i dziele tych wybitnych mężów stanu i ojców niepodległości. Jestem bowiem przekonany, że zarówno dorobek intelektualny, jak ogromny wkład ruchu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego w dzieje najnowsze naszej Ojczyzny ze wszech miar zasługują na ich przybliżenie współczesnym Polakom. Przez pół wieku zniewolenia naszego kraju obozy polityczne i kierunki ideowe, których twórcami i reprezentantami byli Dmowski i Paderewski, należały do tradycji patriotycznych najzacieklej zwalczanych przez propagandę komunistyczną. Zaciążyło to również na sposobie przedstawiania narodowców i zaangażowanych społecznie katolików w debacie publicznej w wolnej już Polsce. Wiele obiegowych krzywdzących opinii i mitów krąży aż po dziś dzień.

 

Dlatego Instytut ma przed sobą śmiałe zadanie: przywrócić Polakom pamięć o ruchu narodowym i chrześcijańskim, a samym stronnictwom przywrócić zasłużone dobre imię. Wiele w tych sprawach dokonano, ale metodyczne podjęcie prac badawczych i przedsięwzięć popularnonaukowych w oparciu o podstawę instytucjonalną daje nadzieję na jeszcze szersze i skuteczniejsze oddziaływanie na świadomość społeczną. Chociaż początki Państwa działalności przypadły na trudny czas epidemii, to już one zapowiadają, że aktywność Instytutu będzie cechowała się intensywnością i różnorodnością form. W tym szczególnym okresie podjęli Państwo szereg popularnych przedsięwzięć, publikując liczne informacje historyczne i wykłady wygłaszane przez uczonych historyków za pośrednictwem Internetu, a także organizując szkołę letnią dla studentów, doktorantów i pedagogów, która ma odbyć się w sierpniu w Jabłonnie.


Gorąco dziękuję za te inicjatywy i proszę o kolejne.

 

Raz jeszcze gratulując Państwu nominacji, z serca życzę wszystkim wielu sukcesów we współpracy na rzecz prawdy o historii ojczystej i przywracania sprawiedliwości ruchowi chrześcijańsko-narodowemu, zwłaszcza zaś zasługom jego przedstawicieli dla odzyskania przez nas, Polaków, własnego suwerennego państwa.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Andrzeja Derę.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.