Środa, 1 lipca 2020

Jubileusz urodzin Zygmunta Rolata

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Zygmunt Rolat

 

 

 

 

 

Wielce Szanowny Panie, Czcigodny Jubilacie!

 

Z okazji jubileuszu Pańskich 90. urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje, a także życzenia dobrego zdrowia, satysfakcji z dotychczasowych dokonań i wszelkiej osobistej pomyślności. W tym szczególnym dniu chcę przekazać Panu wyrazy mojego najwyższego uznania i szacunku za to, że od kilkudziesięciu lat konsekwentnie podejmuje Pan działania na rzecz polsko-żydowskiego dialogu i przyjaznych relacji pomiędzy Polską a światową diasporą żydowską.

 

Urodził się Pan w odrodzonej II Rzeczypospolitej w Częstochowie, w której jedną trzecią mieszkańców stanowili Żydzi. Intensywnie rozwijali tu działalność gospodarczą, kulturalno-społeczną i życie duchowe, budując pomyślność gościnnej i bezpiecznej ziemi Polin. Podobnie jak miliony polskich Żydów wzrastał Pan w swoim rodzinnym domu w poczuciu patriotyzmu i odpowiedzialności za los jednej i wspólnej ojczyzny, gdzie chrześcijanie i współobywatele wyznania mojżeszowego żyli obok siebie. Ten świat został brutalnie zniszczony w 1939 roku przez agresję III Rzeszy Niemieckiej na Polskę i Shoah, w którym zginęli Pana najbliżsi. Jednak – co chcę wyraźnie podkreślić i przed czym chylę czoło – swoje niewyobrażalnie bolesne doświadczenia ocalałego z Zagłady i trudne wspomnienia tamtego mrocznego czasu potrafił Pan przekuć w trwałe i bardzo nam wszystkim potrzebne symbole dobra. 

 

Jako filantrop, darczyńca i mecenas kultury pielęgnuje Pan i przekazuje zwłaszcza młodym ludziom pamięć i wiedzę o tysiącletniej historii polskich Żydów i wyjątkowej wspólnocie narodów, którą nazywam Rzecząpospolitą Przyjaciół. Jest Pan nieocenionym ambasadorem i wielkim przyjacielem Polski za granicą. Od dawna strzeże Pan prawdy o niemieckiej zbrodni Holokaustu i przeciwstawiających się temu bestialstwu Polakach ratujących swoich żydowskich bliźnich. Osiedlając się po wojnie w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie zapomniał Pan o swoich korzeniach – o Polsce i ukochanej Częstochowie, mieście wybitnego skrzypka Bronisława Hubermana. Wraca Pan do kraju przodków, aby wspierać festiwale, koncerty, wystawy i upamiętnienia. Bardzo dziękuję za cały ten zachwycający ogrom Pańskiego zaangażowania w różnorodne aktywności wspomagające rozwój życia żydowskiego w Polsce, których ukoronowaniem jest współtworzone przez Pana w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich – tak bliskie sercu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wszystkie te inicjatywy objęte Pańską opieką to przejaw wspaniałej troski o wspólne polsko-żydowskie dziedzictwo i wzajemne zrozumienie. Oznaką wdzięczności za to oddanie są przyznane Panu zaszczytne nagrody i wyróżnienia, a wśród nich Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Honorowe Obywatelstwo Miasta Częstochowy i godność profesora honorowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Szanowny Jubilacie! Pamięć o historii i kulturze polskich Żydów jest i będzie wiecznie żywa dzięki Pana bezcennej pracy. Pozostaję jednak w przekonaniu, że Pańskie życie jest nie tylko świadectwem godnej naśladowania determinacji, ale też Pana entuzjazmu i wrażliwości, które udzielają się innym. Dlatego jestem pewien, że wzorce i postawy, jakie Pan reprezentuje, oraz liczne sukcesy w bezinteresownym szerzeniu dobra inspirować będą kolejne pokolenia do pomnażania tego dorobku i podążania w przyszłości szlachetną drogą, którą Pan wskazał. Raz jeszcze proszę o przyjęcie najserdeczniejszych urodzinowych życzeń i pozdrowień.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.