Menu rozwijane

W szczególnym dniu urodzin pragnę złożyć Pani najlepsze i najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy głębokiego uznania dla Pani dotychczasowej działalności artystycznej i pracy dla dobra polskiej kultury – napisał Prezydent.
Prezydent: Serdecznie pozdrawiam uczestniczących w uroczystych promocjach akademickich w 625. rocznicę erygowania Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Prezydent: Dziękuję za te wszystkie wspaniałe emocje, które przeżywamy dzięki Państwa wysiłkom i które umacniają naszą biało–czerwoną wspólnotę.
Para Prezydencka: Niech przy wigilijnej wieczerzy wszystkie serca ogrzewa ciepło miłości.
Pana twórczość jest niezwykle ważnym wkładem w rozwój polskiej kultury, ale także źródłem głębokich osobistych przeżyć dla wszystkich, którzy się z nią zetknęli – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Swoją postawą, swoimi słowami i czynami Zmarły przybliżył kolejne zwycięstwo Polaków w walce o wolność i niepodległość – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Jestem przekonany, że wzorzec mężnego Polaka, o szerokich horyzontach, chłodnym umyśle i gorącym sercu zachowuje pełną aktualność także w naszych czasach – napisał Prezydent.
Niech piękny jubileusz siedemdziesięciopięciolecia urodzin będzie dla Pana nie tylko czasem podsumowań, ale także okazją do kreślenia nowych planów – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Ksiądz Arcybiskup kierował archidiecezją w trudnym czasie, gdy opieka duszpasterska, mądrość i społeczna wrażliwość były szczególnie cenne i potrzebne – napisał Prezydent.
Jestem przekonany, że mistrzostwo, z jakim łączył w swoich fabułach elementy komediowe ze świadectwem prawdy historycznej, sprawi, iż liczne Jego obrazy mimo upływu czasu zachowają atrakcyjność – napisał Prezydent.
Nasza codzienność nadal potrzebuje uważności i wrażliwości pisarzy, którzy pochylają się nad człowiekiem i jego losem – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Oddajemy dziś hołd ofiarom gdyńskiej masakry, z bólem wracając do tamtych dni, gdy Polska była ciemiężona rękami własnych synów – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent: Nie byłoby zapewne Sierpnia 1980 ani wielkiego ruchu „Solidarności”, gdyby nie tamta odwaga i determinacja, które pokazały, że komunistycznej władzy można się przeciwstawić. Nie wolno nam zapomnieć o Grudniu 1970 roku.
Andrzej Duda: To ważny krok ku kształtowaniu zrównoważonego rozwoju naszego kraju w dziedzinie komunikacji, co należy do priorytetów obozu rządzącego.
Prezydent: Historia Instytutu może bowiem służyć jako inspiracja i motywacja dla tych, którzy stawiają sobie dalekosiężne, ambitne cele – a także dla wszystkich, którzy pracują na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej Ojczyzny.