Menu rozwijane

22 stycznia 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
ogólnopolskich obchodów 148. 

rocznicy urodzin Wincentego Witosa

w Wierzchosławicach

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Szanowni Państwo!

 

Wincenty Witos należy do najwybitniejszych postaci naszej historii. To jeden z ojców–założycieli wolnej, odrodzonej do niepodległego bytu Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszę, że z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” ogólnopolskie obchody rocznicy urodzin Wincentego Witosa wpisały się na trwałe do polskiego życia publicznego.

Łączę się serdecznymi myślami z wszystkimi zgromadzonymi na dzisiejszej uroczystości. Razem z Państwem składam hołd „wójtowi z Wierzchosławic” – synowi polskiej wsi, który zawsze będzie stanowił dla nas wspaniały wzór patriotyzmu, obywatelskiej służby i oddania fundamentalnym dla naszego narodu wartościom.

Wincenty Witos zapisał się w dziejach Ojczyzny jako mąż stanu, znakomity działacz polityczny i społeczny, jeden z przywódców ruchu niepodległościowego, orędownik emancypacji polskich chłopów, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkową rolę odegrał w momencie krytycznym dla naszej dopiero co odzyskanej suwerenności, gdy stanął na czele Rządu Obrony Narodowej, reprezentującego wszystkie ugrupowania parlamentarne. Swoim osobistym przykładem, poświęceniem oraz energią potrafił wówczas zmobilizować do nieugiętej walki z bolszewickim najeźdźcą wszystkie siły narodu, a zwłaszcza ogromny potencjał i patriotyczny entuzjazm polskiej wsi. W znacznej mierze przyczynił się do zwycięstwa,
które przesądziło o losach Rzeczypospolitej i całej Europy.

Postać Wincentego Witosa symbolizuje zarazem wspaniały dorobek ruchu ludowego i zasługi wielu pokoleń polskich gospodarzy dla rozwoju, wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. Dumna dewiza „Żywią i Bronią”, wypisana na przed wiekami na kościuszkowskich sztandarach, znajdowała wielokrotnie potwierdzenie w polskich dziejach. Tak było również w okresie zmagań z systemem komunistycznym – gdy strajki chłopskie i utworzenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” pokazały, że cały naród, środowiska miejskie i wiejskie, odrzucają zło autorytarnego reżimu, depczącego ludzką wolność i godność, pogardzającego tradycyjnymi wartościami i marnotrawiącego zdolności obywateli. Pragnę podziękować działaczom rolniczej „Solidarności” za piękny wkład w zwycięstwo nad komunizmem oraz pracę na rzecz Polski niepodległej, silnej, sprawiedliwej i dostatniej.

Wszystkim organizatorom uroczystych obchodów rocznicy urodzin Wincentego Witosa składam wyrazy uznania za pielęgnowanie narodowej pamięci o tej wybitnej postaci. Nasza chlubna przeszłość powinna być inspiracją dla współczesnych i następnych generacji. Świadomość, że stanowimy wspólnotę, która z pokolenia na pokolenie dzieli się odpowiedzialnością za Polskę, pozwala nam skutecznie podejmować wyzwania historii i budować Rzeczpospolitą
naszych marzeń. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości w Wierzchosławicach.

Andrzej Duda