Środa, 1 lipca 2020

Prezydent: Ćwiczenia Defender-Europe 2020 Plus przeprowadzone wzorcowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowni Panowie i Panie Oficerowie i Podoficerowie, Żołnierze,
Wszyscy Przybyli Goście,
Szanowni Państwo,

 

Zobacz także: Spotkanie z żołnierzami na drawskim poligonie [PL/ENG] Bardzo jest mi miło odwiedzić polskich i amerykańskich żołnierzy tutaj, na poligonie w Drawsku, właściwie na zakończeniu wspólnych ćwiczeń, które były bardzo ważnym elementem wielkiego ćwiczenia Defender-Europe 2020, właściwie Defender-Europe 2020 Plus, dlatego że w trakcie trwającego od lutego tego bardzo ważnego elementu wzmacniania wyszkolenia naszych żołnierzy, mówię „naszych”, bo mówię zarówno o żołnierzach polskich, jak i o żołnierzach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim żołnierzy amerykańskich, staliśmy się w jakiś sposób ofiarą, zostaliśmy dotknięci przez pandemię koronawirusa, która zmieniła sytuację w Europie i zmieniła sytuację w Stanach Zjednoczonych.


Trzeba było zmodyfikować to ćwiczenie, były głosy, że powinno ono zostać odwołane, że te największe od 25 lat ćwiczenia, jakie miały się odbywać na terenie naszego kraju, Republiki Federalnej Niemiec i państw bałtyckich, powinny zostać de facto zawieszone czy też przełożone na inny termin. Jednak mimo wszystko podjęte zostały decyzje, że nie i że żołnierze amerykańscy, m.in. 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej „Spartans” którzy są tu dzisiaj z nami, a którzy przybyli do Europy w lutym do Hamburga, do Bremerhaven i przemieścili się tutaj, do Polski, że oni pozostaną, dokończą swoje zadanie, zrealizują je i że utrzymamy reżim sanitarny wynikający z tego, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć żołnierzy przed pandemią koronawirusa, przed zachorowaniem.


Bardzo za to chciałem serdecznie podziękować Dowództwu poligonu w Drawsku, tym, którzy odpowiadają za logistykę na tym poligonie, że wszystkie te normy zostały zachowane i w związku z tym zostało zachowane także bezpieczeństwo epidemiczne żołnierzy. Ale bardzo też chciałem podziękować Dowódcom za to, że to ćwiczenie doszło do skutku i że zostało przeprowadzone w sposób, śmiało można powiedzieć, wzorcowy. Jestem za to ogromnie wdzięczny wszystkim Państwu, także żołnierzom, którzy bezpośrednio to ćwiczenie realizowali.

 

Obecność żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju i wspólne z naszymi polskimi żołnierzami uczestnictwo w ćwiczeniach jest bez wątpienia znakiem z jednej strony przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale z drugiej strony także jest wyraźnym znakiem rzeczywistej amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie, także w naszej części świata. Misji, którą Stany Zjednoczone, śmiało można powiedzieć, przyjęły na siebie po II wojnie światowej i którą z powodzeniem przez cały ten czas realizują, zapewniając pokój wolnemu światu.


Cieszę się, że po wejściu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także już wcześniej, w czasie wspólnych operacji militarnych poza granicami naszego kraju polscy żołnierze ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi niosą pokój i wykonują ważne zadania, dziś także dla wzmacniania bezpieczeństwa naszego kraju, mojego kraju – Polski.


Cieszę się, dlatego że równocześnie mogę ogłosić – przyszła oficjalna wiadomość z Kwatery Głównej NATO, że plany GRP, czyli plany tzw. stopniowej odpowiedzi dla Polski i państw bałtyckich wzmacniające nasze bezpieczeństwo i system obronny zostały sojuszniczo zatwierdzone.

 

Cieszę się z tego bardzo, bo to ostateczne wojskowe, można powiedzieć techniczne, zatwierdzenie politycznych decyzji, które były podjęte w czasie ostatniego szczytu NATO w Londynie w grudniu 2019 roku.


Bardzo staraliśmy się o to, żeby to nastąpiło, mówię tutaj o panu ministrze Mariuszu Błaszczaku, ministrze obrony narodowej, jego współpracownikach, moich współpracownikach z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś jest to faktem i cieszę się bardzo, bo to przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju i naszej części Europy, wschodniej flanki NATO.


Na zakończenie chcę jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu Oficerom, Żołnierzom i pogratulować, bo jak powiedział do nas przed momentem w czasie swojej prezentacji Pan Pułkownik O’Neal, to było spotkanie, które było także dla jego żołnierzy bardzo ważne od strony militarnej, od strony doskonalenia umiejętności, ale to był dobrze spędzony w Polsce czas, który owocował także wieloma osobistymi kontaktami i przyjaźniami, co mnie ogromnie cieszy i czego wszystkim Państwu chcę serdecznie pogratulować, jeszcze raz dziękując.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.