Czwartek, 10 maja 2018

Oświadczenie Prezydenta RP po spotkaniu z Prezydentem Czech

 

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Z wielką przyjemnością i wielką radością witam w Warszawie Pana Prezydenta Miloša Zemana, ciesząc się i dziękując Panu Prezydentowi za decyzję o przyjęciu zaproszenia właśnie do odbycia wizyty w Polsce. Pogratulowałem Panu Prezydentowi powtórnego wyboru na urząd prezydenta Republiki Czeskiej – wyboru, który nastąpił na początku tego roku.

 

Ale przede wszystkim dziękuję w tym kontekście, że druga wizyta zagraniczna Pana Prezydenta – jako nowo wybranego prezydenta Republiki Czeskiej – odbywa się u nas. Jest to wizyta właśnie w Warszawie: druga wizyta po oczywistej chyba dla nas wszystkich wizycie w Bratysławie, a więc u najbliższego sąsiada ‒ na Słowacji. Druga odbywa się w Polsce i to jest dla nas sygnał, jak ważne dla Pana Prezydenta są relacje z naszym krajem i jak istotne znaczenie współpraca z Polską i Polska mają dzisiaj dla Czech i czeskiej polityki. Bardzo, Panie Prezydencie, cieszymy się z tego i bardzo dziękujemy.

 

Zobacz także: Prezydent Czech z wizytą w Polsce [PL/ENG] Bo prawdą jest, że patrząc chociażby na nasze relacje gospodarcze, rzeczywiście ‒ po Niemczech ‒ Czechy są drugim największym celem polskiego eksportu. Nasze wzajemne obroty handlowe w 2017 roku po raz pierwszy przekroczyły 20 mld euro. Ta niezwykle intensywna wymiana gospodarcza pomiędzy naszymi krajami jest faktem i mam nadzieję, że będzie w najbliższych latach wzrastała. Że będzie to współpraca nie tylko w dziedzinie przemysłu samochodowego, ale także zbrojeniowego, wojskowego, o której przed chwilą w tej formule spotkania bilateralnego rozmawialiśmy.

 

Podkreślaliśmy również z Panem Prezydentem naszą wspólną obecność i nasze wspólne działanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zgadzamy się, że potrzebna jest nam w ramach tej Wspólnoty jak największa spójność w działaniu. Bo tylko działając wspólnie, prezentując jednolite stanowisko, będziemy rzeczywiście liczyć się także i w innych gremiach, chociażby takich jak forum Unii Europejskiej, gdzie w całym szeregu zagadnień Grupa Wyszehradzka jest razem, państwa naszej części Europy wspierają się tutaj wzajemnie ‒ i to jest właśnie efekt naszej wspólnej pracy w ramach V4.

 

Rozmawialiśmy o tym, że prezydencki szczyt wyszehradzki w październiku będzie miał istotne znaczenie, także w przedmiocie właśnie naszej polityki w Unii Europejskiej i wobec niej. Rozmawialiśmy o przyszłym budżecie Unii Europejskiej, o przyszłych ramach finansowych na najbliższe lata. Trudno się nie zgodzić z Panem Prezydentem, że istotny wpływ na wielkość europejskiego budżetu będzie miał także brexit – bo przecież Wielka Brytania była do tej pory wielkim unijnym płatnikiem netto. Odejście Wielkiej Brytanii z całą pewnością musi spowodować pewien wstrząs, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej i jego podział – także to był jeden z tematów, o których dyskutowaliśmy.

 

Ale przede wszystkim dyskutowaliśmy właśnie o współpracy gospodarczej, wojskowej. Rozmawialiśmy też o tym, że to jest tak ważny rok dla naszych krajów – rok stulecia odzyskania niepodległości. Rozmawialiśmy o tradycyjnych silnych więzach pomiędzy Polską a Czechami – więzach, które mają głębokie korzenie historyczne, w zasadzie sięgające do początków istnienia naszych państw. Rozmawialiśmy o współpracy na przestrzeni ostatnich lat – o tych dobrych i oczywiście także o trudnych momentach. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o przyszłości – że chcemy rozwijać te relacje, budować jeszcze mocniejsze więzi gospodarcze.

 

Mówiłem, jak bardzo liczę na współpracę w ramach Trójmorza – projektu, który ma prowadzić do zacieśnienia rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, gdzie leżą oba nasze kraje. Że chodzi o to, by powstawały lepsze połączenia drogowe, byśmy budowali lepsze połączenia kolejowe, także połączenia energetyczne zapewniające nam bezpieczeństwo energetyczne. A więc ułatwianie w zakresie biznesu, turystyki, ale także i bezpieczeństwa, właśnie tego energetycznego. I bezpieczeństwa gazowego – stąd nasza rozmowa na temat gazociągu Stork 2. I bezpieczeństwa energetycznego w znaczeniu energii elektrycznej ‒ budowanie tutaj wzajemnych połączeń, interkonektorów ‒ stwarzanie możliwości dwustronnego przesyłu energii jest kwestią niezwykle ważną. Chciałbym, żebyśmy także to realizowali w ramach Trójmorza.

 

Zobacz także: „Czwartkowa wizyta Miloša Zemana w Warszawie wyrazem znakomitych relacji między Polską a Czechami” Mocno też akcentowałem kwestię, na której – wiem – bardzo zależy Panu Prezydentowi, a mianowicie połączeń wodnych pomiędzy naszymi krajami, umożliwiających wykorzystanie korytarzy rzecznych: połączenia pomiędzy Odrą a Dunajem, Łabą. To kwestie, które dzisiaj są w planach ministerstwa prowadzonego przez pana ministra Marka Gróbarczyka. Planach, które są już realizowane – poprawy żeglowności Odry, co byłoby kolejną możliwością połączenia portów w Świnoujściu i Szczecinie z Czechami i jeszcze bardziej zwiększałoby nasze wzajemne możliwości wymiany handlowej.

 

Rozmawialiśmy też o kwestii budowy połączenia drogowego pomiędzy Polską a Czechami, kolejnego, które jest w tej chwili w trakcie realizacji – myślę tutaj o drodze D11 w Czechach i S3 w Polsce. Mam nadzieję, że do 2024 roku to połączenie po stronie czeskiej, a w Polsce do 2023 roku, jeżeli chodzi o drogę S3, uda nam się zrealizować i że będziemy mieli kolejną możliwość rozwijania tutaj wzajemnych relacji.

 

Jeszcze raz, Panie Prezydencie, chcę podkreślić, z jak wielką satysfakcją przyjmuję tę wizytę Pana Prezydenta w naszym kraju, jak bardzo cieszę się, że wraz z małżonką Pan Prezydent zechciał nas zaszczycić. Jeszcze raz gratuluję Panu Prezydentowi ponownego wyboru na urząd Prezydenta Republiki Czeskiej.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.