Poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe

Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, wręczył nominacje generalskie, ordery i odznaczenia oraz pamiątkowe ryngrafy generałom odchodzącym w stan spoczynku.


Na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopnie generalskie mianowani zostali:


na stopień generała broni:

 

generał dywizji Sławomir DYGNATOWSKI

generał dywizji Mieczysław GOCUŁ


na stopień generała dywizji:

 

generał brygady Janusz BRONOWICZ

generał brygady Andrzej DUKS

generał brygady Mirosław ROZMUS

generał brygady Jan ŚLIWKA

 

na stopień generała brygady:

 

pułkownik Rajmund ANDRZEJCZAK

pułkownik Bogusław BĘBENEK

pułkownik Krzysztof DOMŻALSKI

pułkownik Jarosław MIKA

pułkownik Stefan MORDACZ

pułkownik Marek SOKOŁOWSKI

pułkownik Jarosław STRÓŻYK

pułkownik Ryszard SZCZEPIŃSKI

pułkownik Krzysztof SZYMAŃSKI

 

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

 

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju


KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

generał broni Zbigniew GŁOWIENKA


KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pułkownik Zbigniew BŁAŻEJEWSKI

generał broni Mieczysław STACHOWIAK

Pan Radosław TRĘBIŃSKI

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

generał dywizji Zbyszek CZERWIŃSKI

pułkownik Jerzy GUTOWSKI

Pan Ryszard JERUZALSKI

pułkownik Janusz KOMOROWSKI

generał dywizji Andrzej MALINOWSKI *

generał brygady Marek OLBRYCHT

pułkownik Witold PRZYBYŁA

generał dywizji Romuald RATAJCZAK

generał dywizji Mirosław RÓŻAŃSKI

generał dywizji Anatol WOJTAN

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Pan Zdzisław BOGDANOWICZ

Pan Krzysztof CZUPRYŃSKI

Pan Jerzy GAWINECKI

Pan Jarosław RUTKOWSKI *

Pan Ireneusz WINNICKI *

 

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Ksiądz Aleksander SZEŁOMOW

 

za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

 

generał dywizji Bogusław PACEK

 

za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

 

chorąży Krzysztof KWAŚNIK

 

za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych


WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

 

major Paweł CHABIELSKI

generał brygady Jan DZIEDZIC

kapitan Hubert KOSYCARZ

 

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

 

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

pułkownik Waldemar BARTŁOMIEJCZAK

pułkownik Andrzej DROZD

pułkownik Marek PATEREK

 

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek


MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

kontradmirał Marian AMBROZIAK

 

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek


LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

podpułkownik Leszek BŁACH

pułkownik Mirosław MOLIK

 

za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa

 

GWIAZDĄ KONGA

 

major Paweł DRUCHNIAK

sierżant Sławomir KOSTRZEWSKI

kapitan Józef SMÓŁKA

 

GWIAZDĄ CZADU

 

porucznik Robert KRYCZKA

pułkownik Wojciech Kucharski

starszy chorąży Andrzej LEŚNIAK

 

GWIAZDĄ MORZA ŚRODZIEMNEGO

 

bosman Arkadiusz Janicki

starszy marynarz Marcin Kowalski

komandor porucznik Arkadiusz Teska


Pamiątkowe ryngrafy otrzymali:

 

generał broni Mieczysław STACHOWIAK

generał dywizji Wiesław MICHNOWICZ

generał dywizji Stanisław NOWAKOWICZ

generał dywizji Krzysztof ZAŁĘSKI *

generał brygady Stanisław BABIAK

generał brygady Ryszard HAĆ *

generał brygady Ryszard JABŁOŃSKI

generał brygady Kazimierz JAKLEWICZ

generał brygady Janusz KRĘCIKIJ *

generał brygady Sławomir MARAT *

generał brygady Ryszard SZULICH

kontradmirał Stefan TANDECKI

generał brygady Andrzej WIŚNIEWSKI

generał brygady Grzegorz WIŚNIEWSKI *

generał brygady Ryszard WIŚNIEWSKI *

generał brygady Marek WITCZAK

 

* Osoba nie mogła przybyć na uroczystość – odznaczenia zostaną wręczone w terminie późniejszym.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.