Poniedziałek, 1 października 2012

Informacja o praktyce powoływania w skład KRP

Praktyka konstytucyjna pozwala na stwierdzenie, że dopuszczalne jest wydawanie aktów indywidualnych dotyczących powołania na funkcję przedstawiciela Prezydenta RP w różnego rodzaju organach, bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

Przykładem może być powołanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego swojego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego i w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy powołanie przez prezydenta Komorowskiego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego.

Konsekwentnie taki sam tryb został zastosowany w przypadku powołania przedstawiciela Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury.

Konieczność uzyskiwania kontrasygnaty w tym kontekście mogłaby prowadzić do potencjalnego ograniczenia samodzielności organów konstytucyjnych.

Warto zauważyć, że w tych gremiach, obok przedstawiciela prezydenta, ustawowo są przewidziani także przedstawiciele rządu.

Kontrasygnata służy temu, by premier ponosił odpowiedzialność polityczną przed parlamentem za poszczególne decyzje prezydenta. W przypadku powoływania przedstawiciela prezydenta nie może być o tym mowy.

Decyzje o powołaniu w skład KRP zostały podjęte na podstawie wcześniej stosowanej praktyki w tym zakresie, wewnętrznego stanowiska służb prawnych Kancelarii Prezydenta RP oraz opinii zewnętrznej zleconej jeszcze przez Kancelarię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.