Środa, 24 kwietnia 2013

„Ochrona konkurencji służy konsumentom”

Prezydent Bronisław Komorowski zainaugurował XII Konferencję Międzynarodowej Sieci Konkurencji, zrzeszającą przedstawicieli organów antymonopolowych z całego świata, która w tym roku odbyła się w Warszawie. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

 

- W dzisiejszym świecie nieskrępowana działalność podmiotów gospodarczych powinna być zjawiskiem powszechnym i oczywistym przy pełnym poszanowaniu praw jednostki. Interes gospodarczy nie powinien przysłonić interesu jednostki. Potrzebujemy działać w drodze dialogu i współpracy, w kierunku obrony wolności gospodarki i zapewnienia praw obywatela w zglobalizowanym świecie – powiedział prezydent.

 

Prezydent podkreślił, że konsumenci dobrze poinformowani, mający zaufanie i mocną pozycję na rynku, są siłą napędową zmian gospodarczych, ponieważ ich wybory pobudzają innowacje i produktywność.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że konsumentom służy ochrona konkurencji działająca przeciw nadużywaniu siły na rynku. Połączenie polityki antymonopolowej oraz zagadnień konsumenckich pozwala - jego zdaniem - osiągnąć efekt synergii, a założenie to jest realizowane w Polsce. Dodał, że bardzo istotna z punktu widzenia konsumentów jest unikatowa - jak na standardy europejskie - sieć delegatur terenowych polskiego urzędu antymonopolowego.

 

- Zasad wolnego rynku uczymy się w Polsce od ponad dwóch dekad. Przeszliśmy długą drogę od gospodarki centralnie planowanej do wolnego rynku, gdzie o jakości i różnorodności dóbr decyduje gra popytu i podaży – powiedział Bronisław Komorowski.

 

 

Prezydent zaznaczył, że urzędy ochrony konkurencji mają za cel wzmacnianie otwartości rynków na rzecz dobrobytu konsumentów i muszą chronić mikro i małe firmy przed dominacją rynkową dużych firm o potencjale monopolistycznym.

 

Bronisław Komorowski zwrócił także uwagę, że w trakcie dzisiejszej konferencji panel angażujący przedstawicieli krajów Europy Wschodniej, w szczególności objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, to idealna okazja do podkreślenia zaangażowania Polski w rozwój gospodarczy tych państw i zacieśnienia współpracy z partnerami ze Wschodu.

 

W gronie prelegentów sesji otwarcia znaleźli się m.in.  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Eduardo Pérez Motta, obecny przewodniczący Międzynarodowej Sieci Konkurencji oraz Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. konkurencji.

 

Międzynarodowa Sieć Konkurencji (International Competition Network – ICN), w ramach której odbyła się dzisiejsza konferencja, została utworzona w 2001 roku celem stymulowania praktycznych działań mających na celu efektywniejsze kreowanie i egzekwowanie prawa antymonopolowego o wymiarze międzynarodowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został członkiem ICN w listopadzie 2001 roku. Pracownicy UOKiK uczestniczą w pracach pięciu grup roboczych: ds. karteli, ds. koncentracji, ds. jednostronnych zachowań przedsiębiorców; ds. promowania konkurencji; ds. wdrażania polityki konkurencji.

 

Co roku szefowie i eksperci Urzędów Antymonopolowych zrzeszonych w ramach Sieci spotykają się na konferencji ICN organizowanej przez jednego z jej członków. Dotychczas gospodarzami spotkań były m.in. Seul, Moskwa, Haga.

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.