Poniedziałek, 17 czerwca 2013

RBN o energetyce i samolotach dla VIP-ów

Z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.  Spotkanie dotyczyło zmian w środowisku bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz sprawy wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty zapewniające strategiczną mobilność najważniejszych organów kierowania państwem.


Szef BBN Stanisław Koziej na briefingu po posiedzeniu Rady wskazywał na znaczenie energetyki dla rozwoju i bezpieczeństwa kraju. – W konkluzji – ze względu na wielowarstwowość problematyki, wiele instytucji zajmujących się tą problematyką, także w rządzie - można powiedzieć, że istnieje potrzeba zastanowienia się nad integracją zarządzania sprawami energetyki w państwie – ocenił minister.

 

Stanisław Koziej poinformował, że w drugim punkcie obrad Rada zajmowała się problematyką powietrznej mobilności najwyższych organów państwa.

 

- Członkowie Rady zgodzili się, że państwo powinno dysponować państwowymi środkami transportu powietrznego na potrzeby najwyższych organów kierowania państwem. To dotyczy zarówno sytuacji codziennego funkcjonowania państwa, jak i zapewnienia sprawności, skuteczności, ciągłości kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych – zaznaczył.

Minister relacjonował, że główna przeszkoda rozwiązania tego problemu dotychczas tkwi w pewnym politycznym wymiarze. - Prezydent zaproponował, aby rozwiązać ten problem w taki sposób, aby podjąć decyzję jak najszybciej - po konsultacjach z klubami parlamentarnymi, aby uzyskać konsensus polityczny wokół tego problemu. Polecił przygotowanie konsultacji. A następnie zrealizować zakup tych samolotów już po wyborach parlamentarnych, aby żadna siła polityczna nie miała trudności czy kłopotu w merytorycznym podejściu do decyzji w tej sprawie – poinformował szef BBN.

 

- Zakładamy, że takie zadania strategiczne ujęte zostaną w przygotowywanej w tej chwili Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, a także w polityczno-strategicznej dyrektywie obronnej – powiedział Stanisław Koziej.

 

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz przedstawił też informację o planowanych zmianach w funkcjonowaniu służb specjalnych, m.in. w kontekście nadzoru nad służbami.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.