Wtorek, 3 grudnia 2013

"Jesteśmy zainteresowani nie tylko własną wolnością"

Jan Malicki, kierownik Studium Europy Wschodniej UW, został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez dziennik "Rzeczpospolita" osobom lub instytucjom, które w swojej działalności kierują się zasadami wytyczonymi przez redaktora paryskiej "Kultury".

 

Patronat nad Nagrodą im. Giedroycia sprawuje prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas wtorkowej uroczystości prezydent zacytował słowa patrona nagrody Jerzego Giedroycia: "Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi. Powinniśmy sobie uświadomić, że im mocniejsza będzie nasza pozycja na wschodzie, tym bardziej będziemy się liczyli w Europie Zachodniej".

 

- Te słowa są dziś szczególnie aktualne, kiedy przeżywamy ogromne obawy co do tego, jak się skończą sprawy związane z zatrzymaniem procesu zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział prezydent Komorowski. - Giedroyc uważał, że w polskiej polityce ważne jest abyśmy zawsze stali po stronie niepodległości krajów sąsiadujących z Polską. Jesteśmy zainteresowani, jako naród boleśnie doświadczony w historii, nie tylko własną wolnością, ale także wolnością innych, demokratycznym rozwojem także innych państw. Dlatego dzisiaj, z pozycji kraju członkowskiego UE, kraju, który ma za sobą liczne sukcesy polityczne i gospodarcze, kraju atrakcyjnego dla wielu naszych wschodnich sąsiadów, opowiadamy się i konsekwentnie staramy się działać na rzecz umocnienia ukraińskiej drogi ku temu samemu światu, tych samych wartości świata zachodniego - powiedział Bronisław Komorowski.

 

Jan Malicki urodził się w 1958 r. w Dębach Szlacheckich - Żerominie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy o etosie rycerskim w Polsce pod opieką naukową prof. Aleksandra Gieysztora, a także studia uzupełniające na kierunku filologia klasyczna na UW. Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i zawodowych jest historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne oraz szczególnie problemy narodowościowe regionu. W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i publicystą wydawnictw drugiego obiegu. W 1985 r. był więźniem politycznym.

 

Jan Malicki znalazł się w zespole pierwszej podziemnej i późniejszych redakcji "Obozu". Był założycielem i kierownikiem podziemnego Instytutu Europy Wschodniej oraz założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika "Przegląd Wschodni". Redagował międzynarodową serię wydawniczą "Bibliografia Europy Wschodniej: Polska - Litwa - Białoruś - Ukraina - Rosja". Malicki jest autorem programu i kierownikiem "Studiów Wschodnich", prowadzonych w Studium Europy Wschodniej. Wyróżniony nagrodą im. Adolfa Bocheńskiego (razem z Jerzym Turowiczem), nagrodą Fundacji Józefa Piłsudskiego - nagrodą Historyczną im. Jerzego Łojka, Medalem im. Ivane Javahiszwili Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego, Krzyżem Rycerskim Orderu Zasług Litwy oraz Odznaczeniem Bene Merito.

 

Redakcja "Rzeczpospolitej", we współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu, ustanowiła tę nagrodę w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia - polskiego patrioty, dalekowzrocznego polityka, twórcy "Kultury" i Instytutu Literackiego w Paryżu, będącego ważnym punktem odniesienia dla emigracji polskiej oraz opozycji w PRL. Wyróżnienie jego imienia otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami wytyczonymi przez patrona nagrody. (PAP, inf. własna)

 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.