Środa, 9 kwietnia 2014

"TK odgrywa rolę w umacnianiu państwa prawnego"

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego rolę Trybunału w umacnianiu państwa prawnego, w umacnianiu szacunku dla prawa oraz wymuszania głębokiej refleksji nad każdym nowym prawem.

 

- W 25. rocznicę wolności w Polsce, w 25. rocznicę głębokich zmian ustrojowych w sposób szczególny czujemy wagę dobrego demokratycznego prawa, które stanowi fundament dzisiejszej Polski. Czujemy również doskonale rolę TK w umacnianiu praworządności, w umacnianiu szacunku do prawa, w umacnianiu praworządnej Rzeczypospolitej – powiedział Prezydent RP. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 

Wskazywał, że szczególnym dniem zwycięstwa wolności i początkiem stanowienia państwa prawnego był 4 czerwca 1989 roku, gdy obóz polskiej wolności, obóz „Solidarności”, wygrał w niełatwym boju politycznym, poprzez kartkę wyborczą w nie w pełni jeszcze demokratycznych wyborach.

 

- Transformacja ustrojowa dokonała się dzięki zwycięstwu wyborczemu i wprowadziła Polskę – miejmy nadzieję na trwałe – na drogę do budowy państwa demokratycznego, państwa prawnego – mówił.


Zwrócił uwagę, że dla Polski, dla obywateli szczególne znaczenie miały przemiany konstytucji. - TK pilnuje prawa, mierząc je konstytucją. Wiemy, że bez konstytucji chroniącej obywateli, chroniącej zasady państwa prawnego i Trybunał niewiele by zdziałał – ocenił. Podkreślał, że obecnie obowiązująca konstytucja jest dojrzałym, stabilnym fundamentem państwa prawnego.

 

Prezydent wspomniał o dużej wadze społecznej werdyktu dotyczącego zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zwrócił także uwagę na zeszłoroczne rozstrzygnięcie, związane z integracją europejską.

 

 

Bronisław Komorowski wskazywał, że zachowując własną tożsamość narodową i tradycję konstytucyjną, Polska korzysta świadomie z dorobku prawnego Unii i swobód, na których opiera się Wspólnota Europejska. - Trybunał orzekał m.in. o zgodności Traktatu Akcesyjnego oraz Traktatu z Lizbony z polską Konstytucją. W zeszłym roku podjęliście Państwo werdykt, w jakim trybie powinna odbyć się ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw, których walutą jest euro - przypomniał.

 

Prezydent mówił, że rozstrzygnięcie polskiego Trybunału jest zbieżne z orzeczeniami wydanymi przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, a także Trybunał Sprawiedliwości UE. I zaznaczył, że wyrok ten świadczy o tym, iż sprawnie funkcjonuje u nas mechanizm kontroli wewnętrznych procedur dotyczących obecności Polski w Unii Europejskiej. - Ma to duże znaczenie dla jakości naszego członkostwa w UE i dla umacniania międzynarodowej pozycji Polski – akcentował.

 

W opinii prezydenta, odpowiedzialnym zadaniem w pracy Trybunału stało się rozpatrywanie skarg konstytucyjnych. Dodał, że dzięki możliwości kierowania takich skarg, co zawdzięczamy nowej Ustawie Zasadniczej, znacząco poszerzyły się środki ochrony wolności i praw obywatelskich. - To dobrze, że Polacy coraz częściej korzystają z tej formy nadzorowania konstytucyjności prawa – wskazywał. Ocenił, że dzięki tej instytucji obywatele mają możliwość wpływu na kształt prawa.

 

Bronisław Komorowski przypomniał też, że w ubiegłym roku wystąpił do Sejmu z projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która przewiduje zmiany w procedurze postępowania przed Trybunałem, aby umożliwić szybsze rozpatrywanie spraw. - Uchwalenie przez obecny parlament nowej ustawy o TK byłoby wspólnym sukcesem, byłoby korzystne dla przyspieszenia rozstrzygnięć w wielu istotnych dla polskich obywateli sprawach – ocenił.

 

Zdaniem prezydenta, problemem jest zagwarantowanie osobom niezamożnym jak najszerszego dostępu do pomocy prawnej.

 

- Budowanie demokratycznego państwa prawnego pozostaje w Polsce stałym zadaniem, za które wszyscy ponosimy odpowiedzialność, które wszyscy musimy dźwigać  – podsumował Prezydent RP.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.