Poniedziałek, 6 czerwca 2011

Wystąpienie Prezydenta RP na Kongresie Innowacyjnej Gospodarki

Szanowni Państwo!
 

To dla mnie wyróżnienie, że mogłem objąć swoim patronatem tak ważne i tak na czasie wydarzenie, jakim jest Kongres – dyskutujący, myślący i mający ambicje zbudowania propozycji istotnej z punktu widzenia wielkiego zadania, jakim jest uczestnictwo Polski w procesie innowacyjności. Zapewne Państwo w raporcie przedstawią o wiele więcej wniosków wynikających z doświadczenia, wynikających z głębokiej wiedzy w tym obszarze. Ja pozwolę sobie podzielić się z Państwem paroma myślami bardziej ogólnej natury, siłą rzeczy niewnikającymi w głębię tego ważnego problemu. Ale chciałem powiedzieć raz jeszcze: uważam, że czas najwyższy, aby rozmawiać o polskich szansach na uczestnictwo w procesach innowacyjności.
 

Proszę Państwa!
 

Wydaje mi się, że myślenie o innowacyjności w Polsce przez wiele lat skupiało się głównie na problemach finansowania oraz na problemach transferu wiedzy z nauki do gospodarki – w tę stronę – bez większej dbałości o to, jakie są tego efekty, na ile są one weryfikowane przez mechanizmy istotne z punktu widzenia gospodarki. A więc na ile są weryfikowane przez procesy konkurencyjności, zdolności do wdrożenia, ssania przez rynek, tego wszystkiego, co jest produktem sfery nauki. Narzekaliśmy przez te lata na słabość instytucji wspierających badania, na niską podaż komercyjnych projektów badawczych, na brak zainteresowania biznesu nowymi rozwiązaniami, niskie nakłady na naukę. Narzekaliśmy po cichu na to, że ogromna część efektów pracy sfery nauki kończy się na rezultatach czysto badawczych, a nie dochodzi do etapu najmniejszej nawet próby praktycznego wykorzystania tego wysiłku w wymiarze praktycznym – bo nie ma nikogo, kto byłby skłonny się tym zainteresować, albo badania były prowadzone tak, że nie uwzględniały realnych możliwości oraz realnych potrzeb rynku.
 

Jednak w tym samym czasie, kiedy my tak myśleliśmy, trwał proces ogromnej zmiany, transformacji całości systemowych rozwiązań w Polsce. Uczelnie budowały centra transferu technologii, inkubatory, w całej Polsce powstawały parki technologiczne, a prywatne nakłady na badania powoli, powoli się zwiększały. Warto powiedzieć również o jednej rzeczy: przecież dodatkowe, ogromne jak na realia Polski środki pochodzące z funduszy strukturalnych zostały w ostatnich latach zainwestowane i że nadal będą inwestowane zarówno w sektor nauki, jak i w sektor samego biznesu. I warto pamiętać o tym, że sam program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” to prawie 10 mld euro do wydania w latach 2007 – 2013. To są naprawdę gigantyczne środki.
 

1234»»»
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.