Poniedziałek, 30 czerwca 2014

Seminarium nt. partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium "Dialog obywatelski i realizacja zasady partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie".

Wtorek, 6 maja 2014

Seminarium nt. roli rad działalności pożytku publicznego

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego”. Uczestnicy seminarium prezentowali doświadczenia związane z procesem powoływania oraz funkcjonowania rad.

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych

W Pałacu Prezydenckim przy udziale ministra Olgierda Dziekońskiego odbyło się 28 kwietnia spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych wraz z ekspertami i uczestnikami Porozumienia.

Środa, 3 lipca 2013

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

W Pałacu Prezydenckim odbyła się w środę konferencja organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny”, podczas której podpisano Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

12345  
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.