Poniedziałek, 10 stycznia 2011

Prezydent interesuje się partnerstwem i dialogiem

W dniu 10 stycznia na zaproszenie pana Henryka Wujca, Doradcy Prezydenta RP. ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, w Kancelarii Prezydenta odbyło się XIII posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyli Henryk Wujec, Grażyna Melanowicz i Danuta Stołecka z Kancelarii Prezydenta oraz członkowie GRSO z ramienia organizacji społecznych, pozarządowych oraz administracji rządowej ( lista w załączeniu). Ponadto zaproszenie do udziału w posiedzeniu przyjęły przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Mecentatu Państwa: Dyrektor dr Zina Jarmoszuk i Wicedyrektor Magdalena Kopczyńska-Zych, jak również ekspert MKiDzN Tomasz Schimanek.

Tematy dyskusji:
- rola partnerów społeczno-ekonomicznych w komitetach monitorujących programy operacyjne 2007-2013,
- sposób pracy nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego,
- uwagi Grupy roboczej do V raportu kohezyjnego Komisji Europejskiej i do przyszłości polityki spójności,
- przygotowanie międzynarodowej konferencji dotyczącej partnerstwa i II spotkania regionalnego w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, powołanej przez KK NSRO w czerwcu 2010 r.

Spotkanie zaowocowało żywą debatą i deklaracją stałego zainteresowania przedmiotową problematyką ze strony Kancelarii Prezydenta. Partnerstwo w komitetach monitorujących ma bowiem ważny potencjał społeczny, zaś jego realny wymiar zależy od wszystkich uczestników tego procesu, nie tylko od zaangażowania się partnerów społeczno-ekonomicznych.

Bliższe informacje na temat GRSO znajdują się na stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prowadzącej sekretariat Grupy (http://www.ofop.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=106:grso-cao&catid=35:sprawozdania-z-pracy-kk&Itemid=81)
 

Pliki do pobrania

LISTA UCZESTNIKÓW XIII POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.