Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych

W Pałacu Prezydenckim przy udziale ministra Olgierda Dziekońskiego odbyło się 28 kwietnia spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych wraz z ekspertami i uczestnikami Porozumienia.

 

Spotkanie było kontynuacją powołanego 3 lipca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim w obecności europejskiej komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes, Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Powstało ono pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z inicjatywy ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. Zobacz także: FDP: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

 

Szerokie Porozumienie stanowi nieformalne zrzeszenie instytucji, organizacji i firm identyfikujących się z jego celami i działających na rzecz ich realizacji. Celem Porozumienia jest inspirowanie i wspieranie działań prowadzących do stałego rozwoju wiedzy i umiejętności cyfrowych oraz medialnych. Członkowie Komitetu to osoby z doświadczeniem także w działalności społecznej – zaproszone do udziału przez ministra cyfryzacji, a także przez jego poprzednika. Funkcję przewodniczącego Komitetu sprawuje Michał Boni.

 

Podczas spotkania  minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski przedstawił Priorytety aktywności ministerstwa w tworzeniu przyjaznych warunków dla powszechnej partycypacji cyfrowej w Polsce. „W sprawach cyfrowych robimy szybki postęp, co jest doceniane w większym stopniu na świecie niż w naszym kraju. Jednak jest jeszcze duży odsetek ludzi, którzy uważają, że internet do niczego im się nie może przydać.”– mówił Rafał Trzaskowski w swoim wystąpieniu.Dodał także, że „zarządzanie internetem, prywatność w sieci, dostępność, umiejętności cyfrowe to kwestie kluczowe w kontekście rozwoju cywilizacyjnego.”

 

Przewodniczący Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych Michał Boni zwrócił uwagę, że Komitet Honorowy Porozumienia ma do spełnienia ważną rolę – stworzenie mechanizmów realnej współpracy z różnymi instytucjami ze sfery nauki, biznesu, organizacji obywatelskich, samorządu czy rządu na rzecz umiejętności cyfrowych. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi możliwymi partnerami realne będzie szybkie i sprawne działanie w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności cyfrowych.

 

Michał Boni przedstawiając temat Odpowiedzialność we wspólnocie Szerokiego Porozumienia, zwrócił uwagę na dwie istotne kwestie, wyzwania stojące przed nami w obliczu „rewolucji czy transformacji cyfrowej”. Pierwsza kwestia to dostosowanie kompetencji cyfrowych do obecnych wymogów rynku pracy, który w dzisiejszym świecie staje się coraz bardziej zinformatyzowany. Druga kwestia to konieczność podejmowania działań na rzecz uniknięcia luki międzypokoleniowej w rozwoju wiedzy i umiejętności cyfrowych.

 

W trakcie dyskusji podkreślono potrzebę współdziałania ze strony instytucji publicznych i pokazywania dobrych przykładów, poruszano wątek przedsiębiorczości wskazując na kluczowe znaczenie rozwoju umiejętności cyfrowych w biznesie. Wskazana była potrzeba sprawnego wejścia w usługi cyfrowe tych grup zawodowych, które tego wciąż potrzebują, jak adwokaci czy sędziowie. Wreszcie podkreślono ważną rolę edukacji w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych we wszystkich typach szkół, a także podjęcie próby stworzenia strategii edukacji w tym zakresie dla całej Polski.

 

Rekomendacje, które podsumował Przewodniczący Porozumienia Michał Boni zostaną przekazane Szerokiemu Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

 

Jesienią tego roku odbędzie się plenarne spotkanie Porozumienia podsumowujące rok pracy.

 

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: minister Olgierd Dziekoński, doradca Prezydenta RP Krzysztof Król, minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski, Przewodniczący Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych Michał Boni, Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński, członkowie Komitetu Honorowego, goście specjalni i dziennikarze.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.