Poniedziałek, 30 czerwca 2014

Seminarium nt. partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium "Dialog obywatelski i realizacja zasady partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie".

 
- Obawiałem się tego seminarium, bo słowa - komitet monitorujący fundusze europejskie - brzmią technokratycznie. Doświadczenia pracy komitetów ukazują jednak, że są ona realną przestrzenią dialogu. Pozycja organizacji pozarządowych jak i innych partnerów powinna zostać wzmocniona - mówił doradca prezydenta Henryk Wujec podczas seminarium, które zorganizowano we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.  Uczestniczyli w nim przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracowników i pracodawców.      
 
Komitety monitorujące fundusze europejskie to ciała dialogu, w których uczestniczą przedstawiciele rządu, samorządu, organizacji pozarządowych, pracodawców, pracobiorców oraz świata nauki. Są ważnym  narzędziem monitorowania, a także współdecydowania o sposobie wykorzystania funduszy europejskich dot. programów z zakresu m.in. edukacji, rynku pracy, przedsiębiorczości.
 
- Wiele państw nie jest wstanie rozwiązywać skutecznie problemów społecznych w oparciu o tradycyjne modele rządzenia, gdzie władza podejmuje decyzje i organizuje lub kupuje usługi dla obywateli. Nie jest to tylko problem braku wystarczających funduszy. Żyjemy w czasach, w których aby skutecznie rozwiązywać problemy trzeba uczestniczyć w sieciach społecznych opartych na zaufaniu i współpracy wybranych władz, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, obywateli. Obywatele nie mogą być postrzegani tylko jako źródło ewentualnych problemów dla władzy, ale również jako źródło rozwiązań, inicjatorzy, uczestnicy niezbędnych działań – przekonywał Jan Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.  
 
- Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania komitetów monitorujących przyniosły wiele praktyk, które uznać należy za dobre i warte wykorzystania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - przekonywał minister Paweł Orłowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Doświadczenia te, podobnie jak doświadczenia nowej perspektyw finansowej  w UE będą niesłychanie ważne przy planowaniu programów rozwojowych właśnie po jej zakończeniu.
 
- Zasada partnerstwa i dialogu powinna być realizowana na każdym etapie planowania i wykorzystania funduszy europejskich – podkreślił w swojej prezentacji Michał Dymkowski z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  
 
Podczas seminarium dyskutowano czy dotychczasowe doświadczenia są dowodem na rzeczywisty dialog i udział partnerów w planowaniu i monitorowaniu wykorzystania funduszy. Uczestnicy seminarium szukali odpowiedzi jak pogłębić jakość dialogu i wzmacniać partnerstwo by skutecznie rozwiązywać ważne problemy, co administracja publiczna może zrobić na rzecz efektywnego partnerstwa i co partnerzy sami muszą zmienić aby być realnym pożytecznym partnerem dla strony publicznej. Wskazywano dobre praktyki np. powoływanie grup roboczych w ramach komitetów za których prace odpowiedzialni są partnerzy. Przedstawiono propozycję założeń „ordynacji wyborczej” dla organizacji pozarządowych, pozwalającej wyłonić do pracy w komitetach przedstawicieli sektora obywatelskiego, którego siłą i zaletą jest bogactwo i różnorodność.
 
Uczestnicy zgodzili się, że komitety monitorujące potrzebują dookreślenia sposobu ich funkcjonowania, rozstrzygnięcia, które sprawy muszą być przedmiotem konsultacji, gdzie partnerzy administracji służą swoją radą i doświadczeniem. Kiedy ich udział ma charakter współdecydowania o sposobie wykorzystania funduszy. Aby pogłębić dialog potrzeba doprecyzować zapisy prawne, które tworzą instytucje i procedury „wymuszające” podejmowanie dialogu administracji z partnerami. Ważne są również działania edukacyjne dot. form i technik dialogu. Najważniejsze jest jednak nabywanie doświadczeń, systematyczne uprawianie rzeczywistego dialogu, dzięki czemu powoli, krok za krokiem, budowane jest zaufanie między partnerami.
 
Seminarium było drugim z cyklu organizowanych spotkań w KPRP pt. "Jak poprawić jakość dialogu w Polsce?".
 
Kolejne seminarium poświęcone będzie zagadnieniom dialogu władz administracyjnych i władz samorządowych z grupami nieformalnymi. 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.