Wtorek, 6 maja 2014

Seminarium nt. roli rad działalności pożytku publicznego

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego”.

 

Seminarium zorganizowane zostało przez Zespół ds. Rozwiązań w zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego powołaną przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uczestnikami seminarium byli reprezentujący organizacje pozarządowe i władze samorządowe przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) w samorządach szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego.

 

- Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła tworzenie rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Obecnie niespełna 5% jednostek samorządu terytorialnego utworzyło RDPP – mówił Piotr Masłowski prezentując podstawowe informacje o działalności rad.

 

Uczestnicy seminarium prezentowali dotychczasowe doświadczenia związane z procesem powoływania oraz funkcjonowania rad. Podczas dyskusji szukano odpowiedzi na pytania, czy RDPP powinny być tworzone w każdym samorządzie oraz co jest niezbędne, aby RDPP spełniała swoją funkcję przestrzeni do prowadzenia efektywnego dialogu obywatelskiego?

 

Seminarium było pierwszym z cyklu organizowanych spotkań w KPRP pt. "Jak poprawić jakość dialogu w Polsce?".

 

Poniżej dokument prezentujący podsumowanie dyskusji o roli rad pożytku publicznego.
 

Pliki do pobrania

Podsumowanie dyskusji o roli rad pożytku publicznego [PDF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.