Czwartek, 24 marca 2011

FDP: Aktywność obywatelska - szanse i bariery

Spotkanie z cyklu Forum Debaty Publicznej pod hasłem
Spotkanie z cyklu Forum Debaty Publicznej pod hasłem
Spotkanie z cyklu Forum Debaty Publicznej pod hasłem
Spotkanie z cyklu Forum Debaty Publicznej pod hasłem

W opinii Bronisława Komorowskiego Polska ma poważne osiągnięcia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W czwartek prezydent wziął udział w odbywającym się w Pałacu Prezydenckim spotkaniu z cyklu Forum Debaty Publicznej.

W debacie pod hasłem "Aktywność obywatelska - szanse i bariery" wzięli udział naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz prezydenccy doradcy.

Zabierając głos Bronisław Komorowski podkreślił, że wielkie marzenie Polski jako kraju społeczeństwa obywatelskiego trzeba realizować nadal. Zdaniem prezydenta warto zastanawiać się teraz nad tym, co zrobić, aby odpowiedzieć na pojawiające się nowe uwarunkowania i wyzwania. W tym kontekście wymienił m.in. to, że coraz większą rolę odgrywają inne formy aktywności społecznej niż organizacje pozarządowe. Wskazał na rosnącą rolę internetu, a także inicjatyw społecznych powstających zupełnie spontanicznie i nie zawsze ujmowanych w ramy organizacyjne.

- To jest nowe zjawisko, stanowiące nowe wyzwanie. Trzeba te formy aktywności obywatelskiej starać się wzmocnić, bo to także jest lepsza perspektywa dla budowy społeczeństwa obywatelskiego - zaznaczył Komorowski. Prezydent opowiedział się też za wspieraniem lokalnych środowisk i stowarzyszeń.

W ocenie Bronisława Komorowskiego Polska może się pochwalić tym, że ma najlepiej w Europie zorganizowane zbiórki publiczne, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podkreślał też, że jedną z oznak aktywności obywatelskiej jest partycypacja obywateli w wyborach. - Jednym z wielkich wyzwań jest świadoma praca nad tym, aby aktywność obywatelska wyrażała się również w zdolności jak największej partycypacji w demokracji - podkreślił. - To jest zadanie, które powinniśmy mieć w tyle głowy - mówił Bronisław Komorowski.

Zwrócił również uwagę na potrzebę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami a władzą. Jak argumentował, z jednej strony Polacy powinni mieć powody, aby bardziej ufać instytucjom państwa, a z drugiej - władza powinna bardziej korzystać z doświadczenia obywateli.

W ocenie prezydenta Komorowskiego aktywne społeczeństwo obywatelskie to także takie, które szuka nowych sposobów kontaktowania się z państwem, z władzą. - To musi być wysiłek z obu stron - zaznaczył jednak.

Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie zaproponuje, w ramach inicjatywy prezydenckiej, nowe regulacje, które mają pogłębić samorządność. Mają one dotyczyć m.in. wysłuchania publicznego oraz wprowadzenia możliwości obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na poziomie samorządów. (inf. własna, PAP)
 

Pliki do pobrania

Materiały ze spotkania [PDF]
Zapis stenograficzny z przebiegu spotkania [PDF]
Prezentacja - J. Czapiński [PDF]
Prezentacja - J. Herbst [PDF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.