Środa, 7 grudnia 2011

FDP o zmianach w Prawie o Stowarzyszeniach

Łatwiejsza rejestracja, uproszczenia w księgowości i likwidacja nadzoru administracyjnego - takie m.in. postulaty zgłaszały organizacje pozarządowe podczas środowej dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej "Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny". Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W dyskusji uczestniczyli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka oraz doradca prezydenta Henryk Wujec.

 

Henryk Wujec mówił,  że obowiązujący stan prawny dotyczący stowarzyszeń spotyka się z krytyką, bardzo trudne są procedury rejestracyjne i sprawozdawczość z działania. - Chcemy, aby przepisy były uproszczone - podkreślił. - Chodzi o to, aby społeczeństwo obywatelskie miało większe szanse rozwoju - zaznaczył prezydencki doradca zapowiadając dyskusję na Forum.

 

 

 

 

Podczas debaty Henryk Wujec przypomniał, że prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach trwają od dawna, a prowadzone były głownie w Senacie. Projekt przygotowany został w parlamentarnym zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zakładał m.in. możliwość powołania stowarzyszenia przez trzy osoby, a także podziału, przekształcenia oraz fuzji zrzeszeń. W marcu został jednak wycofany z uwagi na liczne zastrzeżenia przedstawicieli III sektora.


- Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie chcieli tak dużych zmian, jakie wprowadzić miał ten projekt, postulowali mniejsze zmiany, ale w tych obszarach, gdzie są najbardziej potrzebne - mówił Wujec. Dodał, że zmiany dotyczące społeczeństwa obywatelskiego powinny wyjść z inicjatywy jego przedstawicieli i powinny być z nimi gruntownie przedyskutowane.


Prezes Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Piotr Frączak poinformował, że podczas toczących się od kilku miesięcy konsultacji w gronie przedstawicieli III sektora wypracowano założenia do projektu ustawy. Są to m.in. propozycje dot. uproszczeń w rejestracji stowarzyszeń. Powinno się to odbywać na zasadzie zgłaszania działalności do organu administracji publicznej - nawet przez internet - na możliwie najniższym szczeblu (gmina, starostwo). Minimalna liczna osób konieczna do utworzenia stowarzyszenia miałaby zostać zmniejszona do dziewięciu (obecnie 15). Członkami założycielami stowarzyszenia mogliby być również cudzoziemcy.


Uproszczona miałaby też zostać księgowość, a formularze sprawozdań finansowych dostosowane byłyby do specyfiki działalności stowarzyszenia. Przedstawiciele organizacji pozarządowych chcą także zlikwidowania nadzoru administracyjnego nad stowarzyszeniami i zastąpienie go różnymi formami samokontroli. W myśl założeń możliwe byłoby łączenie stowarzyszeń, przekształcanie się, uproszczona miałaby zostać likwidacja.

 

Doradca Prezydenta RP poinformował, że Senat zamierza wrócić do projektu ustawy o stowarzyszeniach i wraził nadzieję, że możliwa będzie współpraca i połączenie wypracowanych założeń. (inf. własna, PAP)
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.