Poniedziałek, 21 lutego 2011

Prezydent chce rozpocząć w tym roku wycofywanie wojsk z Afganistanu

Prezydent RP Bronisław Komorowski na szczycie NATO w Lizbonie, listopad 2010

Prezydent RP Bronisław Komorowski uważa, że w tym roku Polska powinna rozpocząć wycofywanie wojsk z Afganistanu. Jest to zgodne z jego wcześniejszymi deklaracjami i treścią wystąpienia na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Lizbonie w listopadzie ubiegłego roku.

 

Takie stanowisko wynika z porównania polskich interesów narodowych z wnioskami z analizy i oceny warunków oraz perspektyw operacji w Afganistanie, a także w pełni mieści się w ramach przyjętej na ostatnim szczycie NATO długofalowej strategii sojuszu wobec Afganistanu.

 

Myślą przewodnią tego zamiaru jest rozpoczęcie w 2011 roku redukcji zaangażowania polskiego kontyngentu i zakończenie – zgodnie z ogólnym planem sojuszniczym – udziału w operacji afgańskiej w 2014 roku, z rozłożeniem tego procesu na trzy etapy:

 

Jednym z podstawowych założeń powyższej myśli przewodniej we wszystkich etapach jej wdrażania jest minimalizowanie ryzyka dla bezpieczeństwa polskich żołnierzy, poprzez sukcesywne dostosowanie skali i charakteru przyjętych do realizacji zadań operacyjnych do możliwości kontyngentu. Dlatego rozpoczęcie wycofywania żołnierzy musi być zawsze poprzedzone wcześniejszą redukcją zadań operacyjnych. Jednym z podstawowych tego warunków jest przejście od odpowiedzialności terytorialnej do operacyjnej, wyrażające się oddaniem odpowiedzialności za odrębną strefę. Ostateczne skonkretyzowanie i uszczegółowienie sposobu realizacji tego zamiaru powinno nastąpić przed zbliżającym się terminem podjęcia przez Prezydenta RP decyzji w sprawie użycia kolejnego kontyngentu wojskowego (IX zmiany) w operacji afgańskiej.

 

Realizację powyższego zamiaru strategicznego powinna rozpocząć już najbliższa zmiana kontyngentu, aby stworzyć warunki do płynnego, rozłożonego w czasie redukowania wielkości i zmiany charakteru zaangażowania wojskowego. Jednocześnie powinien to być jednoznaczny sygnał polityczny, zwłaszcza dla władz afgańskich i sojuszników, że Polska jest zdecydowana konsekwentnie realizować swoją długofalową strategię, odpowiadającą z jednej strony jej interesom narodowym i jednocześnie przeprowadzaną w sposób zawczasu planowany, etapowy, w stosownym uzgodnieniu ze swoimi sojusznikami.


/-/ Stanisław Koziej
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.