Środa, 5 sierpnia 2015

Komunikat prasowy: Budżet Kancelarii Prezydenta RP

W związku z publikacjami prasowymi Kancelaria Prezydenta RP informuje, że aktualny budżet Kancelarii Prezydenta RP jest szczegółowo określony w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. - (Dz. U. z 2015 r., poz. 153). W chwili obecnej jest to kwota 167.614 tys. zł. Kancelaria Prezydenta RP jako organ pomocniczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 143 Konstytucji RP, zapewnia realizację konstytucyjnych i ustawowych kompetencji prezydenta, w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej i technicznej.

 

Ponadto w budżecie Kancelarii Prezydent RP znajdują się środki finansowe na realizację zadań i funkcjonowanie:

  • Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
  • Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych;
  • Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;
a także środki finansowe:
  • na uposażenie i utrzymanie biur byłych Prezydentów RP;
  • na wydatki związane z nadawaniem odznaczeń państwowych;
  • dotację na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że wykonanie budżetu całej części 01 - Kancelaria Prezydenta RP na koniec czerwca wynosi 38,68%, i jest mniejsze od średniomiesięcznego preliminarza wydatków budżetowych o 22,64%.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.