Modernizacja systemu bezpieczeństwa

Od kilkunastu lat Polska należy do najsilniejszego sojuszu obronnego na świecie – NATO. To istotny filar naszego bezpieczeństwa. Równie ważne są własne, krajowe zdolności obronne, które będziemy zwiększać w najbliższych latach. Konsekwentne wypełnianie tych zamierzeń to priorytet Prezydenta. Trzecim z filarów – czekającym na zbudowanie – jest natomiast wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE.

 
W kwestii ostatecznego zakończenia misji bojowej NATO w Afganistanie Prezydent będzie konsekwentnie dążył do realizacji strategii Sojuszu przyjętej w Lizbonie. Środki, które polska armia dzięki temu zaoszczędzi będą mogły zostać przeznaczone na modernizację techniczną, w tym budowę tarczy antyrakietowej oraz unowocześnienie Marynarki Wojennej.
Jednym z koniecznych warunków do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa jest nieustanna modernizacja techniczna armii. Prezydent zamierza nadal stać na straży stabilnego finansowania tego procesu.
 
Kluczowym i priorytetowym projektem modernizacyjnym zainicjowanym przez Prezydenta jest tarcza antyrakietowa. Środki na budowę tarczy zagwarantuje podpisana w kwietniu 2013 r. przez Prezydenta nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych. Finalną reformę wojska dopełnią konieczne zmiany organizacyjne. Z inicjatywy Prezydenta w 2013 r. powstaną dwa projekty założeń do ustaw, w tym do: ustawy o kierowaniu bezpieczeństwem narodowym oraz ustawy o szkolnictwie wojskowym. Istotne jest uzupełnienie wysiłków na rzecz obrony kraju o system szkolenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacji.
 

W maju 2013 r. miała miejsce uroczysta prezentacja Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego popularyzującej wyniki SPBN. Biała Księga z założenia jest dokumentem koncepcyjnym. Zaproponowane w niej rekomendacje, w czterech dziedzinach: obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej mają sygnalizować najważniejsze obszary wymagające rozwiązania, a nie rozwiązywać je. Rozwiązania te znajdują się w gestii odpowiednich instytucji publicznych i niepublicznych.

 

Przykłady inicjatyw:

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego więcej...

Prezentacja Białej Księgi Bezpieczeństwa więcej...

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.