Informacje ogólne

Powierzchnia Polski: 312 679 km2
Ludność: 38 136 tys. 
Ludność na km2: 122
Przyrost naturalny na 1000 osób: 0,9
Pracujący: 13 842,9 tys. (stan na 31.XII.2009)
Zarejestrowani bezrobotni: 1 892,7 tys. (stan na 31.XII.2009)

(Dane na podstawie Małego Rocznika Statystycznego 2010) 

Stolica: Warszawa
Jednostka monetarna: 1 złoty = 100 groszy

Sąsiedzi: Federacja Rosyjska, Republika Litewska, Republika Białorusi, Ukraina, Republika Słowacka, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązująca w Polsce Konstytucja składa się z preambuły i 13 rozdziałów. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku i przyjęta przez Zgromadzenia Narodowe większością 451 głosów za, przy 6 wstrzymujących się i 40 przeciw.

Referendum, które zatwierdziło Konstytucję, odbyło się 25 maja 1997 roku. Weszła ona w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia - 17 października 1997 roku.

Konstytucja była nowelizowana dwukrotnie. 8 września 2006 roku Sejm uchwalił zmiany związane z wprowadzeniem Europejskiego nakazu aresztowania i dotyczyły wpisania możliwości wydania obywatela polskiego, który jest ścigany za popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo zarówno w Polsce jak i za granicą. Drugą nowelizacją była zmiana z 7 maja 2009 r. dotycząca zakazu kandydowania do Sejmu i Senatu osób skazanych na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
 

Symbole narodowe

Wg ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 roku, symbolami RP są orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”.

 Godło

 


Art. 2 stanowi, że godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

Heraldyczny znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w 1. połowie XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa.

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927 - oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie. Po 1945 godłem został orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony (potwierdzony dekretem z 1955). Od 1990 godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest orzeł biały z koroną.
 

Barwy narodowe

 

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.


Hymn narodowy

 

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Najstarszą pieśnią będącą symbolem jedności i odrębności narodowej w Polsce była "Bogurodzica". Obecny hymn polski, Mazurek Dąbrowskiego, został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 r. Od 1831 był hymnem narodowym.

Od 1918 do 1927 roku Polska nie miała oficjalnego hymnu narodowego. Śpiewano wówczas kilka pieśni narodowych takich jak: "Bogurodzica", "Boże coś Polskę", "Rotę" i oczywiście "Mazurek Dąbrowskiego", które traktowano jako nieoficjalne hymny narodowe. Dnia 26.II.1927 roku w drodze głosowania "Mazurek Dąbrowskiego" stał się hymnem Polski.

W 1948 zatwierdzony przez władze PRL, przyjęty do konstytucji w 1976.

Tekst hymnu:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, Przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref: Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Ref: Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Ref: Marsz, marsz...

 

123  
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.