Oficjalne święta narodowe

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

 

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie.
 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a w 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem narodowym w Polsce.


Dzień 3 maja jest dniem wolnym od pracy. 

 

Główne obchody Święta 3 Maja odbywają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców.
 

Od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.
 

 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 

 

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów dokonanych przez Rosją, Austrię i Prusy, Polacy wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał Józef Piłsudski.

 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej świętowanie było zakazane. W czasach PRL-u, władze brutalnie tłumiły manifestacje patriotyczne organizowane w tym dniu przez opozycję.
Święto zostało przywrócone w 1989 roku.

 

Dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

 

Główne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. 
 

Uczestnictwo w misjach pokojowych

(dane na podstawie Malego Rocznika Statystycznego 2010 rok)

 

Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych
prowadzone są działania na rzecz utrzymania pokoju i zapobiegania konfliktom zbrojnym na świecie.


Polska uczestniczy w misjach i operacjach pokojowych od 1953 r.


W latach 1953—2009 polscy żołnierze i pracownicy cywilni wojska uczestniczyli w 83 misjach i operacjach pokojowych, w tym w 35 zorganizowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Łączny udział żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników cywilnych wojska w tych misjach i operacjach wyniósł 90234 tys. osób.


W 2009 r. Polska uczestniczyła w 9 (kontynuowanych i nowych) misjach i operacjach pokojowych.
Z ogólnej liczby 7138 osób delegowanych w 2009 r. do służby w misjach i operacjach pokojowych 6606 osób to żołnierze zawodowi, 362 — żołnierze zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz 170 — pracownicy cywilni wojska.


Ponadto od 2003 r. do 31 X 2008 r. Polska uczestniczyła w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Iraku. W tym okresie Polski Kontyngent Wojskowy (łącznie 10 zmian) liczył 15839 osób, z tego 13260 żołnierzy zawodowych, 2154 żołnierzy zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz 425 pracowników cywilnych wojska.

Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych

 • Unia Europejska (EU)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Rada Państw Bałtyckich (CBS)
 • Porozumienie Środkowo-Europejskie o Wolnym Handlu (CEFTA)
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF/MFW)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Wychowania Nauki i Kultury (UNESCO)
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF)
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
 • Światowa Organizacja Handlu (WTO)
 • Inicjatywa Środkowo-Europejska (ISE)
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
   
««« 123
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.