755. rocznica koronacji księcia Daniela Halickiego

Piątek, 19 grudnia 2008
Prezydent Lech Kaczyński skierował list do organizatorów i uczestników międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-21 grudnia 2008 r. w Drohiczynie z okazji 755. rocznicy koronacji księcia Daniela Halickiego.

Przekazujemy treść listu:

"Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 755 rocznicy koronacji ruskiego księcia włodzimierskiego i halickiego Daniela. Witam dostojnych gości z zagranicy, reprezentujących wiele krajów, uniwersytetów oraz instytucji naukowych. Obecność w Drohiczynie tak wielu znakomitych osobistości nadaje temu spotkaniu unikalną rangę. Spotykają się Państwo, żeby analizować działalność i intencje osoby, która odegrała wybitną rolę w dziejach Rusi, ale także głęboko zaznaczyła się w historii Polski; osoby, która będąc uczestnikiem kluczowych wydarzeń politycznych, wpłynęła na kształt Europy Środkowo-Wschodniej w kolejnych stuleciach.

Obrady konferencji w Drohiczynie upamiętniają niezwykle ważne wydarzenia w dziejach Ukrainy. 755 lat temu, w nadbużańskim grodzie, w obecności polskich duchownych i możnych, legat papieski Opizon w imieniu papieża Innocentego IV koronował na króla Rusi Daniela Rurykowicza, księcia halickiego i wołyńskiego. Akt ten jest kolejnym ważnym świadectwem bliskich relacji Rusi z Zachodem Europy na przestrzeni wieków. Władcy ruscy, wchodzący w związki rodzinne z dynastiami Polski, Czech, Węgier i innych państw europejskich, prowadzący dalekosiężną politykę międzynarodową, biorący udział w konfliktach wojennych i politycznych przymierzach obejmujących znaczne obszary Europy, nie pozostawali na uboczu głównych nurtów wydarzeń w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Brali w nich aktywny udział, współkształtując oblicze naszego kontynentu.

Dla Polski Ruś od zarania dziejów była ważnym partnerem politycznym. Z Rusią toczono wojny, ale i sprzymierzano się. Z Rusi pochodziły żony polskich władców, Piastówny wydawały na świat ruskich książąt. Przecież sam Daniel Halicki to prawnuk księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, w którego żyłach płynęła z kolei krew Włodzimierza Wielkiego. Bliskie związki dynastyczne, wspólnota językowa, podobne tradycje społeczne i polityczne, skomplikowane koleje wydarzeń politycznych z czasem doprowadziły do powstania Rzeczypospolitej, współtworzonej także przez kolejny istotny kraj Europy Środkowo-Wschodniej – Litwę.

Wydarzenia rozgrywające się w Drohiczynie przed ośmioma stuleciami ukazują nam jak dawnym i trwałym zjawiskiem jest Europa. Mówiąc dziś o zjednoczonej Europie myślimy przede wszystkim o Unii Europejskiej. Tymczasem już przed wiekami istniały silne więzi między różnymi regionami kontynentu. Wymiana doświadczeń, koegzystencja kultur, silne związki ekonomiczne i społeczne, migracje, kontakty oświatowe, przenikanie różnych aspektów życia codziennego nie są zjawiskiem nowym. Stały one u początku świata kultury europejskiej. Źródeł, z których wypływa ogromna rzeka europejskich dziejów szukać należy już w tamtych odległych epokach.

Na konferencji w Drohiczynie spotykają się badacze z różnych państw europejskich. To symboliczne podkreślenie jedności europejskich badań historycznych, ale i jedności europejskiej. Jestem przekonany, że ta niezwykle ważna i doniosła inicjatywa zaowocuje pogłębioną refleksją nad ważnymi problemami dziejów Polski, Ukrainy i krajów ościennych. Życzę Państwu owocnych obrad, inspirujących referatów i pobudzających dyskusji."

wstecz
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.