80. rocznica powstania AWF

Piątek, 19 grudnia 2008
19 grudnia 2008 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. W uroczystości udział wzięli: Szef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Kownacki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, Doradca Prezydenta RP Tomasz Zdrojewski, Rektor AWF Alicja Przyłuska-Fiszer oraz przedstawiciele stowarzyszeń kultury fizycznej. Okazją do spotkania było 80-lecie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz 90. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczenia wręczyła Minister Ewa Junczyk-Ziomecka.

Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizatorskiej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Tadeusz ULATOWSKI

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Zygmunt BIELCZYK*
Pan Janusz BIELSKI
Pani Irena CELEJ
Pani Maria CHRZANOWSKA
Pan Ryszard CIEŚLIŃSKI
Pani Urszula FIGWER
Pan Stanisław GOŁĄB
Pani Teofila JAROWIECKA
Pan Aleksander KABSCH
Pani Jadwiga KOPCZYŃSKA-SIKORSKA*
Pan Szymon KRASICKI*
Pani Maria KUTZNER-KOZIŃSKA
Pan Roman KWAPULIŃSKI*
Ksiądz Mirosław MIKULSKI
Pan Jerzy POŚPIECH
Pan Kazimierz RUSIN*
Pan Jerzy ŻOŁĄDŹ*

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Marian BUKOWIEC
Pan Jerzy CEMPLA
Pan Tadeusz HUCIŃSKI
Ojciec Józef JONIEC
Pan Andrzej JOPKIEWICZ
Pan Edward MLECZKO
Pan Jerzy SADOWSKI
Pan Stanisław STERKOWICZ
Pan Andrzej WIT
Pan Stanisław ŻAK

*osoby nieobecne odbiorą ordery w terminie późniejszym

Podczas uroczystości Minister Piotr Kownacki odczytał list od Prezydenta RP.

Przekazujemy treść listu:

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości nadania odznaczeń z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i osiemdziesięciolecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzisiejsza jubileuszowa uroczystość jest jednocześnie wielkim świętem polskiego sportu i wszystkich środowisk zaangażowanych w rozwijanie polskiej kultury fizycznej.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie to uczelnia o znakomitej marce i wspaniałych tradycjach. Jest jedną z najstarszych i największych uczelni w Polsce oraz w Europie, kształcących kadry kultury fizycznej. Imponujące dzieje i dorobek AWF wyróżnia w sposób szczególny to, że jej pomysłodawcą i inicjatorem był Marszałek Józef Piłsudski. Wielkim pragnieniem Marszałka, jako przywódcy niepodległej Polski, było podniesienie rangi i znaczenia kultury fizycznej w życiu narodu. W tym celu utworzył on Państwową Radę Wychowania Fizycznego i sam stanął na jej czele. Z inicjatywy Marszałka rozpoczęto również powszechne badania nad sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży. Powołanie w 1929 roku Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie – protoplasty dzisiejszej AWF – było jednym z najważniejszych przedsięwzięć, dzięki którym ambitna wizja Józefa Piłsudskiego mogła się urzeczywistniać.

Osiągnięcia AWF są wspaniałym świadectwem, że nadzieje i plany Marszałka znalazły godnych wykonawców. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę wyrazić wielki szacunek i uznanie pokoleniom wykładowców, instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego i sportowców, związanych z tą uczelnią. Legendę AWF tworzy także Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa, który wychował wielu sławnych medalistów i zapisał złotą kartę w historii polskiego ruchu olimpijskiego.

Dzisiaj – w tym czasie szczególnym, gdy upłynęło 90 lat od odrodzenia polskiej państwowości – ogarniamy naszą refleksją całe dzieje polskiego sportu i kształtowania kultury fizycznej. Pamiętamy, iż Polska może się pochlubić tym, że już w XVIII wieku Komisja Edukacji Narodowej wprowadziła ćwiczenia fizyczne do programów szkolnych. Dumni jesteśmy z dorobku polskich stowarzyszeń i klubów sportowych, z których pierwsze – jak Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” czy Warszawskie Towarzystwo Cyklistów – powstawały jeszcze w dziewiętnastym stuleciu. Składamy wyrazy naszej wdzięczności i ogromnego szacunku wszystkim ludziom, którzy swoimi talentami i pasją przyczynili się do rozwoju polskiego sportu i kultury fizycznej, z plejadą takich wybitnych postaci jak Jan Mulak, Feliks „Papa” Stamm, Kazimierz Górski czy Hubert Wagner. Jest to również okazja, aby podkreślić, jak także dzisiaj ważne jest rozwijanie aktywności fizycznej Polaków. Chodzi tu o sprawy o znaczeniu fundamentalnym: o kondycję i zdrowie społeczeństwa, a zarazem o kultywowanie ciągle aktualnego ideału kalos kagathos - harmonii duszy i ciała, połączenia tężyzny fizycznej z przymiotami moralnymi, z duchem służby, z patriotycznym zaangażowaniem.

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom dziś odznaczonym,
które swoimi zasługami przyczyniają się do upowszechniania tego ideału w polskich uczelniach, szkołach i stowarzyszeniach sportowych. W sposób szczególny pragnę wyrazić moje uznanie i szacunek Panu Profesorowi Maciejowi Demelowi, który jako pierwszy uzyskał tytuł profesorski w dziedzinie kultury fizycznej i od lat – primus inter pares – jest ogromnym autorytetem w sprawach zdrowia, pedagogiki, medycyny i kształtowania fizycznej aktywności. Wszystkim odznaczonym składam najlepsze gratulacje. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.”
wstecz
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.