Wtorek, 6 kwietnia 2010

Konferencja na temat czystości w gminach

6 kwietnia 2010 w budynku Kancelarii Prezydenta RP odbyła się konferencja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce „Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Komunalna własność odpadów”. Organizatorem seminarium był Doradca Prezydenta RP Tadeusz Wrona.

 

W konferencji udział wzięli także: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk, z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Bolesław Grygorewicz, Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami Tomasz Uciński, prof. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marek Kuchciński, przewodniczący senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Stanisław Pupa, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, MSWiA, Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury, UOKiK, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, środowisk naukowych.

 

Funkcjonujący w Polsce system gospodarowania odpadami komunalnymi jest niewydajny. Bez komunalnej własności odpadów nie da się zbudować efektywnego systemu gwarantującego: wypełnienie unijnych dyrektyw (do końca 2010 roku Polska ma zwiększyć limit odzysku odpadów do 25%), likwidację dzikich wysypisk (w Polsce istnieje ich ponad 10 tysięcy). Samorządy od kilkunastu lat podkreślają, że nie ma możliwości prowadzenia właściwej gospodarki odpadami bez przekazania gminom własności odpadów komunalnych. Zadanie odbierania odpadów powinno zostać powierzone podmiotom wybranym przez gminę z zachowaniem zasad konkurencji. Koszt istniejących, wieloletnich zaniechań ponoszą mieszkańcy - obciążani są rosnącymi opłatami z tytułu składowania nieposegregowanych odpadów.

 

Głównym i podstawowym celem dla Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane przez UE zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Bez zmiany sposobu odbierania i wskazania odpowiedzialnych za cały system, nie jest możliwe osiągnięcie wyznaczonych celów, a przede wszystkim budowa niezbędnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 


 

Komunalna własność odpadów, T. Wrona

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.