Bezpieczeństwo

Lech Kaczyński i górnicyOd początku kadencji prezydent zabiegał również o zachowanie pozycji polskiego górnictwa. Występując na arenie międzynarodowej prezydent dbał o zapewnienie Polsce prawa do wydobywania ze swoich złóż węgla kamiennego i brunatnego, umacniających niezawisłość energetyczną kraju i zapewniających miejsca pracy. Tzw. pakiet klimatyczny podpisany przez Prezydenta RP i innych przywódców Unii na szczycie w marcu 2007 roku przewiduje, że obniżenie emisji CO2 do 2020 roku nie ma być dzielone równo, ale zgodnie z zasadami sprawiedliwości i sytuacji poszczególnych państw (33. konkluzja Rady Europejskiej). Daje to Polsce możliwość ograniczenia negatywnych skutków redukcji CO2 dla krajowej gospodarki.


Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz dbałość o środowisko naturalne, prezydent Lech Kaczyński był jednym z pierwszych polityków w kraju, którzy opowiedzieli się za powrotem do koncepcji korzystania przez Polskę z energetyki jądrowej (2006 r.).


Prezydent Lech Kaczyński stale podkreślał, że bez zapewnienia realnego bezpieczeństwa nie można mówić o sprawnym funkcjonowaniu państwa, o rozwoju Polski i Polaków. W czasie czterech lat prezydentury korzystał z doświadczeń w tej dziedzinie, zdobytych w czasie pełnienia kolejnych funkcji, ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości oraz prezydenta Warszawy.


Dwudziestego siódmego listopada 2006 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającą skuteczniejszą walkę z przestępstwami o charakterze chuligańskim.

 

«««   1234»»»
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.