Gospodarka

Spotkanie z byłymi ministrami finansówPrezydent przywiązywał dużą wagę do konstytucyjnej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, która nabrała szczególnego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego. Wczesną jesienią 2008 roku, zaniepokojony pogarszającymi się wskaźnikami makroekonomicznymi naszej gospodarki i nasilającym się kryzysem światowym, prezydent rozpoczął cykl regularnych spotkań z ekonomistami, przedstawicielami środowisk biznesowych i związków zawodowych. Dwudziestego ósmego października 2008 roku zwołał Radę Gabinetową poświęconą sytuacji gospodarczej w kraju. Tylko w pierwszej połowie 2009 roku prezydent sześciokrotnie spotykał się z ekonomistami i przedstawicielami instytucji finansowych. W ramach debaty na temat stanu gospodarki, Lech Kaczyński wysłuchał też opinii przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej (20 lutego 2009 r.) oraz gościł byłych ministrów finansów (29 maja i 30 czerwca 2009 r.).
 

Realnie oceniając stan polskiej gospodarki, prezydent wielokrotnie zwracał uwagę na zbyt optymistyczne prognozy makroekonomiczne rządu na rok 2009 (m.in. znacznie zawyżona prognoza wzrostu PKB oraz zaniżony deficyt finansów publicznych).


Podczas dyskusji na temat budżetu, Prezydent RP zdecydowanie sprzeciwił się pomysłom podniesienia stawki podatku VAT i twierdził, że podwyżka podatków – jako sposób na zapewnienie budżetowi dodatkowych środków w czasie kryzysu - winna być rozpatrywana tylko jako ostateczność. Prezydent Kaczyński podkreślał, że należy skoncentrować się na poprawie ściągalności podatków.


Prezydent dokonał analizy sytuacji gospodarczej i finansowej państwa w swoim orędziu w Sejmie 22 maja 2009 roku. Zaapelował wówczas do rządu o większą współpracę w kwestiach dotyczących kryzysu gospodarczego w Polsce i zadeklarował pełną gotowość do niej.
 

«««   12
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.